The Academic year at Arcada

The academic year at Arcada is divided into two semesters. Always check which courses are available at the time you would like to study.

Autumn semester 2020

Läsåret på Arcada

Läsåret på Arcada är indelat i två terminer. Kom ihåg att kontrollera vilka kurser som är tillgängliga under den tid du vill studera på Arcada.

Principer och riktlinjer

Kursanmälan på ASTA

Kursanmälningarna öppnas på ASTA två veckor innan perioden inleds. Anmälan till kurserna stängs samma måndag kl. 00:00 (am) som perioden inleds. Efter det här kan studenter anmälas endast med lärarens samtycke.