The Academic year at Arcada

The academic year at Arcada is divided into two semesters. Always check which courses are available at the time you would like to study.

Autumn semester 2020

Läsåret på Arcada

Läsåret på Arcada är indelat i två terminer. Kom ihåg att kontrollera vilka kurser som är tillgängliga under den tid du vill studera på Arcada.

Kursval och Learning Agreement

Till din utbytesansökan ska du bifoga ett Learning Agreement. Det är en studieplan för ditt utbyte och används för att garantera att dina utlandsstudier räknas tillgodo på Arcada.