Vad händer om man inte anmäler sig?

Om du inte läsårsanmäler dig senast 15.9 förlorar du din studierätt. Om du vill återuppta dina studier måste du ansöka om återinskriven studierätt.