Healthcare

The Department of Healthcare, with closer to 700 students, is characterized by quality and vast experience.

Vård

Institutionen för vård, med närmare 700 studenter inom vård och akutvård, kännetecknas av kvalitet och lång erfarenhet.

Double Degree in Business

Are you studying at the degree programme in International Business and are about to apply for the degree certifcate? Have you completed at least 60 ECTS at Frankfurt UAS or at UCL University College (former Lillebaelt Academy)?

Double Degree

Studerar du på utbildningen i Företagsekonomi eller International Business och ska anhålla om betyg? Har du avlagt minst 60 studiepoäng vid Frankfurt UAS eller vid UCL University College (tidigare Lillebaelt Academy)?