Anxiety or motivational challenges

Are you experiencing anxiety, do you feel worried or depressed? Is it affecting your studies or everyday life negatively? Please don't hesitate to contact us for a confidential discussion.

Psychologist

Kursval och studieplanering

Är studiegången oklar? Behöver du hjälp och stöd gällande kursval eller studieplaneringen generellt? Vänd dig till amanuensen vid din egen institution.

Healthcare

The Department of Healthcare, with closer to 700 students, is characterized by quality and vast experience.

Vård

Institutionen för vård, med närmare 700 studenter inom vård och akutvård, kännetecknas av kvalitet och lång erfarenhet.