Energy and Materials Technology

What’s the sum of a miniature sized plastics factory, an energy lab, a chemistry lab, over 280 eager engineering students and a number of innovative teachers and researchers in environmental and energy engineering and materials processing tech

Energi- och materialteknologi

Vad får man då man plockar ihop en plastfabrik i miniatyr, ett energilabb, ett kemilabb, över 280 ivriga ingenjörsstudenter och en mängd innovativa lärare och forskare i energi- och miljöteknik och material- och processteknik?