Vad händer om man inte anmäler sig?

Om du inte läsårsanmäler dig senast 15.9 förlorar du din studierätt. Om du vill återuppta dina studier måste du ansöka om återinskriven studierätt.

Grants

1. Grants via Arcada

Everyone who goes abroad to an Arcada partner university and have their Learning Agreement approved, can apply for an Erasmus+, Arcada or Nordplus grant for their exchange.