Graduation ceremony

Arcada University of Applied Sciences arranges graduation ceremonies twice a year (in January and June, for the graduates during the past six months). 

Examensceremoni

Examensceremonier på Arcada ordnas två gånger per år (januari och juni) för dem som utexaminerats under det föregående halvåret. 

Studies abroad

Students at Arcada have different options when it comes to going abroad and conducting part of their studies overseas.

Studier utomlands

På Arcada har du fina möjligheter att studera utomlands som en del av dina studier.