The Right to Study

Your right to study for a bachelor’s or master’s degree at a university of applied sciences is granted by the Rector.

Studierätt

Din studierätt för examensstudier för yrkeshögskolexamen och högre yrkeshögskoleexamen beviljas av rektorn. När du blivit antagen till Arcada måste även bekräfta att du tar emot sin studieplats för att få studierätt.

Student Services

The Department of Student Services is located in C3 and consists of Student Affairs, Admissions Services and Student Exchange.

Studieservice

Arcadas Studieservice finns i block C3 och inbegriper Studieärenden, Studentutbyte och Antagningsservice.