The Right to Study

Your right to study for a bachelor’s or master’s degree at a university of applied sciences is granted by the Rector.

Studierätt

Din studierätt för examensstudier för yrkeshögskolexamen och högre yrkeshögskoleexamen beviljas av rektorn. När du blivit antagen till Arcada måste även bekräfta att du tar emot sin studieplats för att få studierätt.

FAQ accreditation

Here you can find some of the most common questions about accreditation and the application process.

Vad händer om man inte anmäler sig?

Om du inte läsårsanmäler dig senast 15.9 förlorar du din studierätt. Om du vill återuppta dina studier måste du ansöka om återinskriven studierätt.

Grants

1. Grants via Arcada

Everyone who goes abroad to an Arcada partner university and have their Learning Agreement approved, can apply for an Erasmus+, Arcada or Nordplus grant for their exchange.