The Right to Study

Your right to study for a bachelor’s or master’s degree at a university of applied sciences is granted by the Rector.

Studierätt

Din studierätt för examensstudier för yrkeshögskolexamen och högre yrkeshögskoleexamen beviljas av rektorn. När du blivit antagen till Arcada måste även bekräfta att du tar emot sin studieplats för att få studierätt.

FAQ accreditation

Here you can find some of the most common questions about accreditation and the application process.

Erasmus+

Erasmus+ för högre utbildning är EU-kommissionens utbytes- och samarbetsprogram i Europa. Erasmus+ ger dig som student en möjlighet att studera vid en högskola i Europa med vilken Arcada har ett Erasmus avtal om utbyte.

Registration for the academic year

Students are, by law, required to register for each academic year (Polytechnics Act 29 §). At Arcada, registration for the academic year shall be made every year during the time 15 April – 15 September.