Proof of absence

Documents that prove the legal grounds for your absence:
 1. Service under the Conscription Act (1438/2007), Non-Military Service Act (1446/2007), or Act on Women's Voluntary Military Service (194/1995)

  Intygande av frånvaro

  Så här intygar du din frånvaro:

  Om du genomför tjänstgöring i enlighet med värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995):

  Course Enrolment

  The enrolment for a course begins two weeks before the start of the period and ends two weeks after the start of the period. The enrolment begins at 9 am and closes at midnight. Note that some courses may have a different enrolment period.

  Kursanmälan

  Kursanmälningen för varje period öppnas två veckor före periodstart och stänger två veckor efter periodstart. Kursanmälningen börjar kl. 9 på morgonen och upphör vid midnatt. Kurser också avvika från den normala anmälningstiden.

  Kompetenser

  Socialt förändringsarbete som kompetensområde