Correction procedures

A student who is dissatisfied with the decision (or grade) may within two weeks after the decision has been communicated contact the examiner or Head of Programme or Head of the language department to discuss the issue.

Rättelseyrkan

Om du är missnöjd med beslutet (eller vitsordet) kan du inom två veckor efter att beslutet meddelats kontakta examinatorn, utbildningsansvariga överläraren/lektor eller språkchefen för att diskutera ärendet.

Kurser

Arcada Sommarskola erbjuder ett brett urval av kurser. Notera att anmälningsperioderna varierar för kurserna. Du hittar kurserna i ASTA under utbildningen Arcada Sommarskola eller under kurser.

Practical training

Here you find all evaluation forms for the practical training you need to complete during your studies. The forms are available in Swedish, Finnish and English.