Correction procedures

A student who is dissatisfied with the decision (or grade) may within two weeks after the decision has been communicated contact the examiner or Head of Programme or Head of the language department to discuss the issue.

Rättelseyrkan

Om du är missnöjd med beslutet (eller vitsordet) kan du inom två veckor efter att beslutet meddelats kontakta examinatorn, utbildningsansvariga överläraren/lektor eller språkchefen för att diskutera ärendet.

Anxiety or motivational challenges

Are you experiencing anxiety, do you feel worried or depressed? Is it affecting your studies or everyday life negatively? Please don't hesitate to contact us for a confidential discussion.

Psychologist

Kursval och studieplanering

Är studiegången oklar? Behöver du hjälp och stöd gällande kursval eller studieplaneringen generellt? Vänd dig till amanuensen vid din egen institution.