Course Enrolment

The enrolment for a course begins two weeks before the start of the period and ends two weeks after the start of the period. The enrolment begins at 9 am and closes at midnight. Note that some courses may have a different enrolment period.

Kursanmälan

Kursanmälningen för varje period öppnas två veckor före periodstart och stänger två veckor efter periodstart. Kursanmälningen börjar kl. 9 på morgonen och upphör vid midnatt. Kurser också avvika från den normala anmälningstiden.

Structure of studies

The studies in physiotherapy are tied to year-based study plans and carried out in periods where each academic year consists of four periods.

As a top athlete, you study flexibly at Arcada

URHEA, the Metropolitan area sports academy, is a regional cooperation network whose mission is to support elite athletes in their quest to combine top-level sport with studies and daily life as well as in the development of training facilities in

Som toppidrottare studerar du flexibelt på Arcada

Huvudstadsregionens idrottsakademi URHEA är ett regionalt samarbetsnätverk vars uppgift är att stöda elitidrottare i sin strävan att kombinera toppidrott med studier och vardagsliv samt i utveckling av träningsfaciliteter i huvudstadsregionen.