Proof of absence

Documents that prove the legal grounds for your absence:
 1. Service under the Conscription Act (1438/2007), Non-Military Service Act (1446/2007), or Act on Women's Voluntary Military Service (194/1995)

  Intygande av frånvaro

  Så här intygar du din frånvaro:

  Om du genomför tjänstgöring i enlighet med värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995):

  Cafe & Restaurant

  Restaurant Compass Group can be found between the small and big square in the Arcada main building. The restaurant serves a variety of lunch choices, one of which is always vegetarian from Monday to Friday.

  Cafe & Restaurang

  Restaurang Compass Group hittas i Arcadahuset mellan Lilla och Stora torget. Restaurangen serverar varje vardag ett antal olika lunchalternativ, varav ett alltid är vegetariskt. Utöver lunch serveras även frukost.