Graduation ceremony

Arcada University of Applied Sciences arranges graduation ceremonies twice a year (in January and June, for the graduates during the past six months). 

Examensceremoni

Examensceremonier på Arcada ordnas två gånger per år (januari och juni) för dem som utexaminerats under det föregående halvåret. 

Deadlines

Do you know when you should apply?

Deadline

Har du koll på när du senast kan anhålla om betyg?