Absence during the first year

A student may register as absent for the first academic year after admission only with a valid reason. Considered valid reasons are:

Application fees

Students applying for extended right to study, re-enrollment or renewed right to study in accordance with the Rector´s decision (20/2010), must pay a fee of 50 euros to Arcadas bank account in Nordea FI53 1596 3000 0977 76 (Swift: NDEAFIHH).

Behandlingsavgifter

Arcada uppbär en avgift på 50 euro för behandling av ansökningar om fortsatt studierätt, förnyad studierätt och återinskriven studierätt, i enlighet med rektorsbeslut 20/2010.