Application fees

Students applying for extended right to study, re-enrollment or renewed right to study in accordance with the Rector´s decision (20/2010), must pay a fee of 50 euros to Arcadas bank account in Nordea FI53 1596 3000 0977 76 (Swift: NDEAFIHH).

Behandlingsavgifter

Arcada uppbär en avgift på 50 euro för behandling av ansökningar om fortsatt studierätt, förnyad studierätt och återinskriven studierätt, i enlighet med rektorsbeslut 20/2010.

Arcadakonto och e-post

Efter att du anhållit om betyg kommer ditt användarkonto att inaktiveras (stängas). Det här innebär att du ska spara sådant du kommer att behöva i framtiden.

ProQuest RefWorks

ProQuest RefWorks is a service available on-line for all Arcada users.  The service will help you to build up and manage your collection of references.