Applying for Certificates for Student Benefits

Due to COVID-19, Student Affairs has instated some safety guidelines. Read these instructions before applying for certificates for students benefits (HSL, VR, Matkahuolto and student lunch)

Ansök om intyg för studieförmåner

Läs detta om du ska ansöka om intyg för HSL, VR, Matkahuolto eller studentrestaurangen.

Fyll endast i de blanketter du behöver. Fyll inte i ”för säkerhets skull”. 

Betygsanhållan

Här finns all information du behöver för att få ditt betyg!

AVOP-enkäten

AVOP - Responsenkäten för yrkeshögskolestuderande i slutskedet av studierna är ett utvärderingssystem som undervisnings- och kulturministeriet och yrkeshögskolorna har byggt upp för att ge studenten möjlighet att utvärdera sina studier.