Examensstadga /sv/mina-studier/regler-och-rattigheter/examensstadga

Denna examensstadga gäller för samtliga examina vid Arcada och är fastställd av Yrkeshögskolan Arcada Ab:s styrelse den 30 oktober 2020. Stadgan utgår ifrån yrkeshögskolelagen (932/2014) och förordningen om yrkeshögskolor (1129/2014). Examensstadgan gäller Arcadas examensinriktade utbildning för yrkeshögskoleexamen och högre yrkeshögskoleexamen. I tillägg till denna examensstadga kan rektor fastställa instruktioner och anvisningar som berör utbildning och examina.
Denna examensstadga träder i kraft den 1 augusti 2021.

Examinations /en/my-studies/examinations

Examination requirements and forms of examination are stated in the course description. Teachers who are responsible for preparing and administrating the examinations are called examiners.