Utlandspraktik för vårdstudenter

Praktik utomlands är viktig både för din egen utveckling och för din CV. Notera att för att få åka på utlandspraktik behöver dina studier ha framskridit i normal takt.

After submitting the application

The degree certificate will be ready in about three weeks after you submit a complete application. Postage is not included in this process.

Behöver du tala med någon?

I Arcada finns det många personer som du kan vända dig till om du vill prata konfidentiellt med någon.