Sustainability and Green Office

It has become more important for Arcada to think sustainably on a long term basis. As a part of our active work for sustainability we were granted the Green Office certification from WWF of Finland in 2011.

Hållbarhet och Green Office

För Arcada blivit det blivit allt viktigare att tänka hållbart och långsiktigt. Som en del av vårt målmedvetna arbete för hållbar utveckling beviljades Arcada år 2011 Green Office-certifiering av Världsnaturfonden WWF Finland.

The Arcada App - TUUDO

Tuudo is a mobile application designed to make your everyday studies easier. With Tuudo, you can e.g.:

Studerandehälsovård från 1.1.2021

Från och med 1 januari 2021 producerar Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) studerandehälsovårdstjänster för alla högskolestuderande. Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande betalas till FPA.