E384 - iMac klassrum

  • Abobe CC (After Effects, Animate, Audition, Character Animator, Illustrator, Indesign, Lightroom, Muse, Photoshop, Premiere)
  • iTunes, iPhoto, iWeb, Garageband, Mail, Preview
  • Chrome
  • Firefox
  • FileZilla

Safety and Security on Campus

We must work together to establish a safe and secure work and study environment. The Arcada main building is equipped with much technical equipment to enhance security.

Säkerhet

Vi strävar efter att Arcada är en säker och trygg högskola för oss alla. Vi måste tillsammans arbeta för att bidra till en trygg och säker studieplats. Arcadahuset är utrustat med många tekniska hjälpmedel för att öka säkerheten.