Alumni Network

With thousands of Arcada alumni spread all over the world, getting involved with our alumni activities offers you access to a valuable network of skilled professionals.

Arcadas alumnnätverk

Det finns tusentals Arcadaalumner runt om i världen, vilket ger dig som alumn ett värdefullt nätverk av kunniga proffs.

Hitta rätt på Arcada

För att du ska hitta rätt genast första dagen har vi laddat upp några kartor, en guidad tur och instuktioner för hur du kommer igång med Arcada-appen TUUDO.

Counselling

Arcada offers many services to support your studies and your well-being.