Threats, harassment, deviant behavior

If you as a student:

  • are subjected to harassment or threats
  • notice suspicious or deviant behavior at Arcada, by e-mail, social media or phone

act according to these guidelines:

Hot, trakasserier, avvikande beteende

Om du som student vid högskolan blir utsatt för trakasserier/hot  eller om du upptäcker konstigt eller avvikande beteende i Arcadas utrymmen, via e-post, sociala medier eller telefon, gör så här:

Gratis preventivmedel åt under 25-åringar

Preventivmedel

Helsingfors erbjuder gratis preventivmedel åt alla under 25 år som är helsingforsbor eller studerar i Helsingfors. Du har rätt till gratis preventivmedel även om du redan har i bruk något preventivmedel.

Vaccinationer

Detta gäller för studerande inom följande utbildningar: sjukskötare, hälsovårdare, akutvårdare, barnmorska, fysioterapi, ergoterapi och socionom.