Counselling

Arcada offers many services to support your studies and your well-being.

Handledning i studierna

Arcada erbjuder hjälp, stöd och service för dina studier och ditt välmående. På sidan Stöd och service hittar du samlad information om de tjänster högskolan erbjuder.

Applying for Certificates for Student Benefits

Due to COVID-19, Student Affairs has instated some safety guidelines. Read these instructions before applying for certificates for students benefits (HSL, VR, Matkahuolto and student lunch)

Ansök om intyg för studieförmåner

Läs detta om du ska ansöka om intyg för HSL, VR, Matkahuolto eller studentrestaurangen.

Fyll endast i de blanketter du behöver. Fyll inte i ”för säkerhets skull”.