Forskning inom ekonomi och affärsanalys

Inom institutionen forskar vi aktivt, något som syns också i din vardag som student hos oss. På vår institution jobbar forskare, lärare och studenter sida vid sida i olika forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt.

Forskning inom energi- och materialteknik

Som ingenjörsstudent på vår institution rullar du inte tummarna i väntan på din examen innan du på allvar får delta i nyskapande forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.