Utbildningar

Här hittar du alla utbildningar på bachelor- och masternivå som institutionen erbjuder. För varje utbildning hittar du detaljerad information om studiernas gång, praktik, breddstudier och utbytesmöjligheter.

Threats, harassment, deviant behavior

If you as a student:

  • are subjected to harassment or threats
  • notice suspicious or deviant behavior at Arcada, by e-mail, social media or phone

act according to these guidelines:

Hot, trakasserier, avvikande beteende

Om du som student vid högskolan blir utsatt för trakasserier/hot  eller om du upptäcker konstigt eller avvikande beteende i Arcadas utrymmen, via e-post, sociala medier eller telefon, gör så här:

The Arcada hall

The Arcada hall is located on campus right behind the Prakticum-building (seen from Arcadas main entrance). The sports facilities consist of a modern gym, a test lab and a sports hall for ball games and gymnastics.

Arcadahallen

Arcadahallen är en topputrustad idrottshall byggd på fem våningar av studentbostäder.