Utbildningar

Här hittar du alla utbildningar på bachelor- och masternivå som institutionen erbjuder. För varje utbildning hittar du detaljerad information om studiernas gång, praktik, breddstudier och utbytesmöjligheter.

Big Data Analytics

Examensbenämning: Högre yrkeshögskoleexamen i teknik, Ingenjör (högre YH)
Omfattning: 60 sp/ 1 år
Utbildningsansvarig: Magnus Westerlund