Degree Requirements 2019-20

In the list below you find the degree requirements in force during the academic year 2019-20. The requirements are listed according to department and both requirements in Swedish and English are included in the same document.

Examensfordringar 2019-20

I listan hittar du de examensfordringar som är i kraft under 2019-20. Fordringarna är listade enligt institution och både de svenska och engelska utbildningarna är inkluderade i samma dokument.