Visste du att klimatpåverkan från kött är avsevärd? Den ökade konsumtionen av kött påverkar klimatet och även övergödningen av Östersjön och avloppsreningen till följd av ökade mängder kväve.

Klimatinfo är på plats på Arcada tisdagen den 19 april mellan klockan 11 - 13 och bjuder på vegetariska smakbitar. Ta en sväng via stora torget, smaka och låt dig inspireras!

Klimatinfo grundades hösten 2010 på gemensamt initiativ av städerna i huvudstadsregionen. Målet är att göra städernas klimatstrategi bekant för invånarna och små och medelstora företag, och ge råd till praktiska åtgärder.

Energieffektivitet och förnybar energi, mat, trafik och konsumtion är Klimatinfos fyra huvudteman.

Klimatinfo är en del av HRM, och verksamheten finansieras av Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städer och av Helsingforsregionens trafik HRT samt Helsingfors Energi. Mer info här.