The course takes place in period

 • 1 (2022-08-01 to 2022-10-23)
 • 2 (2022-10-24 to 2022-12-31)

Level/category

Professional studies

Teaching language

Swedish

Type of course

Compulsory

Cycle/level of course

First

Recommended year of study

3

Total number of ECTS

5 cr

Competency aims

Under kursens gång jobbar vi med att utveckla
följande kompetenser:
- att bidra till och kritiskt förhålla dig till
utvecklingen på ditt område med stöd i
övergripande och avancerade kunskaper inom ditt
område.
- att kunna kritiskt förklara, diskutera och
bedöma samt argumentera för teorier, centrala
begrepp, metoder och principer.
- att kunna lösa också komplexa problem inom din
profession och kan lära dig och dela lärdomar
tillsammans med andra.
- att kunna med stöd i en avancerad
informationskompetens validera kunskap och
argumentera för skillnaden mellan data,
information och kunskap.
- förmåga att följa och diskutera och främja
forskningsetiska principer.

Faktabaserad beslutsfattande
Innovations- och utvecklingskompetens
Social och kommunikativ kompetens
Etisk och hållbarhets kompetens
Lärande- och karriärkompwtens

Målsättningen med kursen är att presentera och
diskutera olika typer av kvalitativa och
kvantitativa metoder,
dess bakgrund, syften och användning.

Därutöver jobbar vi med hållbarhetsmål 4 (OECD):
God utbildning för alla

Learning outcomes

Efter avlagd studieenhet kan du:
- redogöra för forskningsprocessen (Kunskap)
- känna till några olika forskningsmetoder för
insamling av data och bearbetning och analys av
data. (Kunskap)
- avgränsa ett tema samt formulera ett syfte och
forskningsfrågor för sitt lärdomsprov. (Färdighet)
- veta hur man hittar eller kan samla relevant
data för sitt lärdomsprov (Färdighet)
- bearbeta och analysera data till den grad som är
relevant för sitt lärdomsprov (Färdighet)
- beakta de yrkes- och forskningsetiska
principerna som gäller för lärdomsprov.
(Förhållningssätt)

Course contents

Forskningsprocessen och kvalitativa metoder
såsom fokusgrupper, intervjuer, observationer,
praktikfall och "action research".

Forskningsprocessen och kvantitativa metoder
såsom till exempel: t-test, ANOVA,
korstabulering, korrelations- och
regressionsanalyser.

Prerequisites and co-requisites

Third year students

Additional information

Kursen inleds 9.9 med en obligatorisk session
online. Hela kursen förverkligas online.

Recommended or required reading

Bryman, A. och Bell, E.
(2005):Företagsekonomiska
forskningsmetoder, Liber
Statistisk verktygslåda- sammhällsvetenskaplig
orsaksanalys
med kvantitativa metoder, Göran Djurfeldt, Rolf
Larsson och Ola
Stjärnhagen, Studentlitteratur 2008, ISBN 978-
91-
44-04147-
6,valda delar enligt examinators anvisningar.

Study activities

 • Lectures - 20 hours
 • Individual- and group instruction - 15 hours
 • Practical exercises - 15 hours
 • Individual studies - 85 hours

Workload

 • Total workload of the course: 135 hours
 • Of which autonomous studies: 135 hours
 • Of which scheduled studies: 0 hours

Mode of Delivery

Supported virtual education

Assessment methods

 • Exams (written-, oral-, home-)
 • Essays, reports, productions and portfolio

Assessment requirements

To pass the course the student should pass the
following examinations (in time: deadlines!):
Examination 1 assignments
Examination 2 written exam or other extensiuve
final assignment
(examinations include written examination
tests,
demonstrations and presentations, reports and
produktions, essays, and also presence at
specified occasions)

The examinations contribute to the final grade
as
follows: ...

Teacher

 • Stenius Minna
 • Tigerstedt Christa
 • Aspholm Ingalill

Examiner

Tigerstedt Christa

Group size

No limit (51 students enrolled)

Assignments valid until

12 months after course has ended

The timetable of the course

Tidtabell och innehåll diskuteras ingående på
första träffen! Kursen inleds 9.9. Första tillfället
är obligatoriskt om man vill avlägga kursen. Kursen
förverkligas online.

Course enrolment period

2022-08-10 to 2022-08-25

Assessment methods

 • Date of examination will be announced later - Exams
 • Date will be announced later - Reports and productions
 • Date will be announced later - Other assignments
Room reservations
Date Time Room Title Description Organizer
2022-09-09 11:30 - 13:00 Metodik (höst) Intro   Obs första lektionen är obligatorisk om du ska delta i kursen.    Christa Tigerstedt is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63287365547?from=addon Meeting ID: 632 8736 5547 One tap mobile +46850163827,,63287365547# Sweden +46850500828,,63287365547# Sweden Dial by your location +46 8 5016 3827 Sweden +46 8 5050 0828 Sweden +46 8 5050 0829 Sweden +46 8 5052 0017 Sweden +46 850 539 728 Sweden +46 8 4468 2488 Sweden Meeting ID: 632 8736 5547 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cbr9WfYB9r Join by SIP 63287365547@109.105.112.236 63287365547@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 632 8736 5547 Stenius Minna
Tigerstedt Christa
2022-09-12 10:45 - 12:15 Metodik (höst) Kvant https://arcada.zoom.us/j/63898625384 Meeting ID: 638 9862 5384 Stenius Minna
2022-09-16 10:15 - 11:45 Metodik (höst) Forskningsintervjun  Christa Tigerstedt is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67624139424?from=addon Meeting ID: 676 2413 9424 One tap mobile +46844682488,,67624139424# Sweden +46850163827,,67624139424# Sweden Dial by your location +46 8 4468 2488 Sweden +46 8 5016 3827 Sweden +46 8 5050 0828 Sweden +46 8 5050 0829 Sweden +46 8 5052 0017 Sweden +46 850 539 728 Sweden Meeting ID: 676 2413 9424 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cem6nXY3qh Join by SIP 67624139424@109.105.112.236 67624139424@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 676 2413 9424 Tigerstedt Christa
2022-09-23 08:30 - 10:00 Metodik (höst) Kvant https://arcada.zoom.us/j/63331864297 Meeting ID: 633 3186 4297 Stenius Minna
2022-09-26 10:30 - 12:00 Metodik (höst) Christa Tigerstedt is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67357315575?from=addon Meeting ID: 673 5731 5575 One tap mobile +46850500829,,67357315575# Sweden +46850520017,,67357315575# Sweden Dial by your location +46 8 5050 0829 Sweden +46 8 5052 0017 Sweden +46 850 539 728 Sweden +46 8 4468 2488 Sweden +46 8 5016 3827 Sweden +46 8 5050 0828 Sweden Meeting ID: 673 5731 5575 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/ccr8FvFoAM Join by SIP 67357315575@109.105.112.236 67357315575@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 673 5731 5575 Tigerstedt Christa
2022-09-30 09:00 - 10:30 Metodik (höst) Kvant https://arcada.zoom.us/j/63331864297 Meeting ID: 633 3186 4297 Stenius Minna
2022-10-07 08:30 - 10:00 Metodik (höst) Kvant https://arcada.zoom.us/j/63331864297 Meeting ID: 633 3186 4297 Stenius Minna
2022-10-14 10:15 - 11:45 Metodik (höst) Christa Tigerstedt is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63424093601?from=addon Meeting ID: 634 2409 3601 One tap mobile +46850163827,,63424093601# Sweden +46850500828,,63424093601# Sweden Dial by your location +46 8 5016 3827 Sweden +46 8 5050 0828 Sweden +46 8 5050 0829 Sweden +46 8 5052 0017 Sweden +46 850 539 728 Sweden +46 8 4468 2488 Sweden Meeting ID: 634 2409 3601 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cwvBjx0qo Join by SIP 63424093601@109.105.112.236 63424093601@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 634 2409 3601 Tigerstedt Christa
2022-10-14 13:00 - 14:00 Metodik (höst)/ Methodology (fall) Quizz 1, kvantmetodik Stenius Minna
2022-10-17 11:00 - 12:30 Metodik (höst) Kvant https://arcada.zoom.us/j/63331864297 Meeting ID: 633 3186 4297 Stenius Minna
2022-10-25 08:30 - 10:00 Metodik (höst) Kvant https://arcada.zoom.us/j/63331864297 Meeting ID: 633 3186 4297 Stenius Minna
2022-10-31 12:00 - 13:30 Metodik (höst) Kvant https://arcada.zoom.us/j/63331864297 Meeting ID: 633 3186 4297 Stenius Minna
2022-11-02 13:45 - 15:15 Metodik (höst) Handledning KVAL Christa Tigerstedt: https://arcada.zoom.us/j/63246891586?from=addon Meeting ID: 632 4689 1586 Handledning KVANT Minna Stenius: https://arcada.zoom.us/j/69568694062 Meeting ID: 695 6869 4062 Stenius Minna
Tigerstedt Christa
2022-11-07 11:15 - 12:45 Metodik (höst) Handledning KVAL Christa Tigerstedt: Fallstudie design, aktionsforskning, annat (föreslå!) Christas coaching 7-8.11 är inställda. Handledning KVANT Minna Stenius https://arcada.zoom.us/j/69568694062 Meeting ID: 695 6869 4062 Stenius Minna
Tigerstedt Christa
2022-11-08 13:45 - 15:15 Metodik (höst) Handledning KVAL Christa Tigerstedt: individuell coaching för dem som bokar till per e-post.Christas coaching 8.11 är inställd. Handledning KVANT Minna Stenius: https://arcada.zoom.us/j/69568694062 Meeting ID: 695 6869 4062 Stenius Minna
Tigerstedt Christa
2022-11-14 10:00 - 11:00 Metodik (höst)/ Methodology (fall) Quizz 2, kvantmetodik HAR SKJUTITS UPP. DU KAN TA QUIZZ 2 när som helst mellan 17.11.(8:00)-18.11.(18:00) i Itslearning. (detta pga problemen i Arcadas system) Quiz2 in Quantitative methods HAS BEEN POSTPONED. You Can take Quiz2 anytime between 17.11. (8:00) and 18.11. (18:00) in Itslearning. (This because of system problems at Arcada). Stenius Minna
2022-11-21 10:30 - 12:00 Metodik (höst) Intervju workshop  Christa Tigerstedt is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63046097251?from=addon Meeting ID: 630 4609 7251 One tap mobile +46850539728,,63046097251# Sweden +46844682488,,63046097251# Sweden Dial by your location +46 850 539 728 Sweden +46 8 4468 2488 Sweden +46 8 5016 3827 Sweden +46 8 5050 0828 Sweden +46 8 5050 0829 Sweden +46 8 5052 0017 Sweden Meeting ID: 630 4609 7251 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/ccBRI3gpbP Join by SIP 63046097251@109.105.112.236 63046097251@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 630 4609 7251 Tigerstedt Christa
2022-12-07 12:00 - 13:30 Metodik (höst) Fokusgruppp simulering Christa Tigerstedt is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69069341698?from=addon Meeting ID: 690 6934 1698 One tap mobile +46850500828,,69069341698# Sweden +46850500829,,69069341698# Sweden Dial by your location +46 8 5050 0828 Sweden +46 8 5050 0829 Sweden +46 8 5052 0017 Sweden +46 850 539 728 Sweden +46 8 4468 2488 Sweden +46 8 5016 3827 Sweden Meeting ID: 690 6934 1698 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cio9DCkw1 Join by SIP 69069341698@109.105.112.236 69069341698@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 690 6934 1698 Tigerstedt Christa

Course and curriculum search