The course takes place in period

1 (2019-08-01 to 2019-10-27)

Level/category

Professional studies

Teaching language

Swedish

Type of course

Compulsory

Cycle/level of course

First

Recommended year of study

2

Total number of ECTS

10 cr

Competency aims

The aim of the course is...

Learning outcomes

At the end of the course the student is expected
to
be
able to...

Study activities

 • Lectures - 32 hours
 • Excursions and demonstrations - 10 hours
 • Practical exercises - 20 hours
 • Small-group work - 20 hours
 • Individual studies - 128 hours
 • Internet-based studies - 20 hours
 • Seminars - 10 hours
 • - 30 hours

Workload

 • Total workload of the course: 270 hours
 • Of which autonomous studies: 270 hours
 • Of which scheduled studies: 0 hours

Mode of Delivery

Multiform education

Assessment methods

 • Essays, reports, productions and portfolio

Assessment requirements

To pass the course the student should pass the
following examinations:
Examination 1 ....
Examination 2.... etc.
(examinations include written examination
tests,
demonstrations and presentations, reports and
produktions, essays, and also presence at
specified
occasions)

The examinations contribute to the final grade
as
follows: ...

Teacher

 • Arell-Sundberg Marina
 • Arola Annikki
 • Jeglinsky-Kankainen Ira
 • Rosengren Åsa
 • Sigfrids Ingmar
 • Silfver Jessica
 • Söderström Eivor
 • Werner Tove
 • von Hedenberg-Löfman Linnéa

Examiner

Söderström Eivor

Group size

No limit (39 students enrolled)

Assignments valid until

Until date 2019-12-31

The timetable of the course

28.8-25.10.2019

OBS! Läkemedelsbehandling för socionomer, 1 sp,
se Asta SO-2-077 (1) ingår som en fristående
del av
kursen! Anmäl dig också till den modulen!

Course enrolment period

2019-08-12 to 2019-09-08

Assessment methods

 • 2019-10-25 - Reports and productions
 • 2018-10-04 - Other assignments
Room reservations
Date Time Room Title Description Organizer
2019-08-28 12:30 - 14:00 D4106 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Introduktion till kurs och ämne/ES Söderström Eivor
2019-08-29 12:30 - 14:00 D173 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation OCD- Den dolda osäkerhetssjukan/ Jonas Pieniniemi Söderström Eivor
2019-08-29 14:15 - 15:45 E381 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation- basgrupp 1 Rosengren Åsa
2019-08-30 08:30 - 10:00 E380 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 3 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-08-30 08:30 - 10:00 D4104 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 5 Söderström Eivor
2019-08-30 10:00 - 11:00 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält Förberedelse för träff med första årets studerande
2019-08-30 12:00 - 13:30 D4106 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält Första och andra årets studerande träffas. Hur är det att studera till socionom på Arcada? Brantberg Bettina
2019-08-30 13:45 - 15:15 E381 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 4 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-08-30 13:45 - 15:15 D4104 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation bagrupp2 Rosengren Åsa
2019-08-30 13:45 - 15:15 D4103 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 6 Söderström Eivor
2019-09-03 12:30 - 14:00 D4110 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Handikappolitik Sigfrids Ingmar
2019-09-05 09:00 - 10:30 B325 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation basgrupp1 Rosengren Åsa
2019-09-05 09:30 - 11:00 D4103 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 5 Söderström Eivor
2019-09-05 09:30 - 11:30 E380 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 6 Söderström Eivor
2019-09-05 09:30 - 11:00 B517 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 3 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-09-05 09:30 - 11:00 E381 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 4 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2019-09-05 09:30 - 11:00 D4104 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation bagrupp2 Rosengren Åsa
2019-09-05 14:30 - 16:00 D4106 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Aspekter på självbestämmanderätt och delaktighet, samt THL:s handbok för funktionshinderservice. Sakkunnig Rut Nordlund-Spiby, THL. Obligatorisk gästföreläsning. Söderström Eivor
2019-09-09 12:30 - 14:00 D4106 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Funktionsvariation: orsaker, hurudana uttryck, hur underlätta? Ira Jeglinsky-Kankainen Jeglinsky-Kankainen Ira
Söderström Eivor
2019-09-11 12:30 - 14:00 E380 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 5 Söderström Eivor
2019-09-11 12:30 - 14:00 E381 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 3 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2019-09-11 12:30 - 14:00 B517 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 4 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-09-11 14:30 - 16:00 E380 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 6 Söderström Eivor
2019-09-12 08:30 - 10:00 D4106 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Funktionsvariation: Konskevenser på livssituation, hur stöda funktionsförmåga och planera service? Ira Jeglinsky-Kankainen Jeglinsky-Kankainen Ira
Söderström Eivor
2019-09-12 10:15 - 11:45 E381 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation basgrupp2 Rosengren Åsa
2019-09-13 10:00 - 15:00 D4106 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Obligatoriska gästföreläsningar. kl 10-11.30 Jurist Marica Nordman, Sams juridisk rådgivning kl 12.15- 13.45 Familjestödare Christina Nyberg, FDUV Kl 14-15 Karolina SJöberg, Stödpersonverksamhet inom Sams Söderström Eivor
2019-09-16 12:30 - 14:00 D4103 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 6 Söderström Eivor
2019-09-17 09:00 - 12:00 F249 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Johanna Turunen och Mymlan Uddström, Kårkulla samkommun: Personcentrerat arbetssätt PSP. Obligatorisk närvaro. Söderström Eivor
2019-09-17 12:30 - 14:00 E381 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 5 Söderström Eivor
2019-09-17 12:30 - 14:00 B517 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 3 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-09-17 12:30 - 14:00 E380 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 4 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2019-09-17 12:30 - 14:00 D4104 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation basgrupp1 Rosengren Åsa
2019-09-17 12:30 - 14:00 D4103 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation basgrupp2 Rosengren Åsa
2019-09-17 14:30 - 16:00 E380 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 4 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-09-20 09:15 - 10:45 D4103 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 5 Söderström Eivor
2019-09-20 09:15 - 10:45 D4104 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 6 Söderström Eivor
2019-09-20 09:30 - 11:00 B517 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 3 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2019-09-23 09:15 - 10:30 D4107-08 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Introduktion till tema 2: äldreomsorg/ES Söderström Eivor
2019-09-23 12:00 - 16:00 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Tid reserverad för studiebesök och förberedelsearbete inför seminarium Söderström Eivor
2019-09-24 09:30 - 11:00 E380 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 3 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-09-24 10:15 - 11:45 D4104 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 5 tema 2, ny utgångspunkt Söderström Eivor
2019-09-24 10:15 - 11:45 D4103 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 6 tema 2, ny utgångspunkt Söderström Eivor
2019-09-24 11:30 - 13:00 E381 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation basgrupp 1 Rosengren Åsa
2019-09-25 09:00 - 10:30 E381 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 4 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2019-09-25 10:00 - 11:30 D4103 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation basgrupp 2 Rosengren Åsa
2019-09-25 11:30 - 13:00 B320 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Föreläsning: Hjälpmedel och hjälpmedelsprocessen ( M A-S) Arell-Sundberg Marina
2019-09-25 13:15 - 15:00 D173 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Infotillfälle inför simulering. Obligatorisk närvaro. Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
Werner Tove
2019-09-26 12:30 - 14:00 B522 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Äldreomsorgslagen och kvalitetsrekommendationer Rosengren Åsa
Sigfrids Ingmar
2019-09-27 08:45 - 12:00 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Tid reseverat för studiebesök och förberedelser inför seminarium. Söderström Eivor
2019-09-30 08:30 - 10:00 D4103 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation basgrupp 1 Rosengren Åsa
2019-09-30 12:30 - 14:00 D4106 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Annikki Arola: Det goda åldrandet. Arola Annikki
2019-09-30 14:15 - 15:45 E380 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 3 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2019-09-30 14:15 - 15:45 E381 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 4 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-10-02 10:15 - 11:45 E380 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 6 Söderström Eivor
2019-10-02 13:00 - 14:30 D4104 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation basgrupp2 Rosengren Åsa
2019-10-02 13:00 - 14:30 E381 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 5 Söderström Eivor
2019-10-03 08:30 - 16:00 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Förberedelsetid gruppvis inför seminarium på fredag 4.10. Söderström Eivor
2019-10-04 09:00 - 15:00 D4106 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Seminarium och examination för tema 1. Obligatorisk närvaro. Tidtabell: Kl 9-10 Ni hänger upp och bekantar er med varandras posterpresentationer i D 4106 Kl. 10-10.30 Presentation bas 1 Kl 10.30-11 PResentation bas 3 paus Kl 12-12.30 Presentation bas 5 Kl 12.30-13 Presentation bas 6 Paus Kl 13.30-14 Presentation bas 4 Kl 14-14.30 Presentation bas 2 Kl 14.30-15 Slutdiskussion Rosengren Åsa
Sigfrids Ingmar
Söderström Eivor
2019-10-07 12:30 - 14:00 E380 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 3 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-10-07 12:30 - 14:00 E381 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 4 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2019-10-07 12:30 - 14:00 D4104 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation basgrupp2 Rosengren Åsa
2019-10-08 10:15 - 11:45 B522 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Anhöriga till äldre personer Rosengren Åsa
2019-10-08 12:30 - 14:00 D4106 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Socialhandledare Nicole Renwall_Iivonen, Seniorinfo, Helsingfors stad. Obligatorisk gästföreläsning. Söderström Eivor
2019-10-09 13:00 - 14:30 D4104 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation basgrupp 1 Rosengren Åsa
2019-10-09 14:30 - 16:00 D4103 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 6 Söderström Eivor
2019-10-10 08:30 - 12:00 D4107-08 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Förberedelser inför simuleringsövningar. Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
Werner Tove
2019-10-10 13:00 - 14:30 D4104 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 5 Söderström Eivor
2019-10-14 08:30 - 16:00 E492 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Simulering av hembesök, grupp 1 Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
Werner Tove
2019-10-14 08:30 - 16:00 E494 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Simulering av det förebyggande hembesöket, grupp 1 Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
Werner Tove
2019-10-15 09:00 - 10:30 D4104 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation basgrupp2 Rosengren Åsa
2019-10-15 09:00 - 10:30 D4103 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation basgrupp 1 Rosengren Åsa
2019-10-16 09:00 - 15:00 D281 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Klientförflyttning Grupp A: kl. 9-11.30 Grupp B: kl. 12.15-14.45 von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-10-16 09:00 - 15:00 D282 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-10-17 12:00 - 13:30 D4104 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 5 Söderström Eivor
2019-10-17 12:00 - 13:30 D4103 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 6 Söderström Eivor
2019-10-17 12:00 - 13:30 E380 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 3 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2019-10-17 12:00 - 13:30 E381 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 4 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-10-21 08:30 - 16:00 E494 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Simulering av hembesök, grupp 2 Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
Werner Tove
2019-10-21 08:30 - 16:00 E492 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Simulering av det förebyggande hembesöket, grupp 2 Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
Werner Tove
2019-10-22 09:00 - 10:30 E381 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation basgrupp2 Rosengren Åsa
2019-10-22 12:30 - 14:00 D4104 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 6 Söderström Eivor
2019-10-23 08:30 - 10:00 D4104 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 5 Söderström Eivor
2019-10-23 08:30 - 10:00 E380 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 3 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-10-23 10:15 - 11:45 E381 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 4 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-10-24 10:15 - 11:45 E381 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation basgrupp 1 Rosengren Åsa

Course and curriculum search