The course takes place in period

2 (2021-10-25 to 2021-12-31)

Level/category

Professional studies

Teaching language

Swedish

Type of course

Compulsory

Cycle/level of course

First

Recommended year of study

2

Total number of ECTS

5 cr

Competency aims

The aim of the course is...

Learning outcomes

At the end of the course the student is expected
to be
able to...

Study activities

 • Lectures - 40 hours
 • Individual studies - 50 hours
 • Internet-based studies - 25 hours
 • - 20 hours

Workload

 • Total workload of the course: 135 hours
 • Of which autonomous studies: 135 hours
 • Of which scheduled studies: 0 hours

Mode of Delivery

Participation in tuition

Assessment methods

 • Exams (written-, oral-, home-)

Assessment requirements

To pass the course the student should pass the
following examinations:
Examination 1 ....
Examination 2.... etc.
(examinations include written examination
tests,
demonstrations and presentations, reports and
produktions, essays, and also presence at
specified
occasions)

The examinations contribute to the final grade
as
follows: ...

Teacher

 • Arell-Sundberg Marina
 • Edgren Eva
 • Ray Jan-Anders
 • Rosenqvist-Berg Ann-Marie
 • Söderström Eivor
 • Peri Heidi
 • Werner Tove

Examiner

Arell-Sundberg Marina

Group size

No limit (80 students enrolled)

Assignments valid until

Until date 2022-03-17

The timetable of the course

Kursens tidtabell omfattar 2 närstudieveckor och 2
distansperioder. Tidtabellen för näsrstudieveckorna
preciseras i de bokningar som är gjorda ARBS.

Course enrolment period

2021-10-11 to 2021-11-07

Assessment methods

 • 2021-12-10 - Exams
 • 2020-11-27 - Other assignments
Room reservations
Date Time Room Title Description Organizer
2021-10-25 08:30 - 12:00 Etik och professionell kommunikation ONLINE Introduktion till kursen och inledande föreläsning: KL. 8.30 - 10.00 (M A-S och EE) Närstudier kontra nätstudier och Självstudier Tidtabell Examination Kl. 10.30 - 12.00 (EE) Föreläsning: Introduktion till Etiken https://arcada.zoom.us/j/66960772412?from=addon Arell-Sundberg Marina
Edgren Eva
2021-10-25 13:15 - 16:00 Etik och professionell kommunikation Nätbaserade självstudier: Olika typer av etik Information på Itslearning Arell-Sundberg Marina
2021-10-26 12:15 - 16:00 Etik och professionell kommunikation 12.15 - 13.30 Bandad föreläsning kring yrkesroll och yrkesidentitet 13.45 - 16.00 Diskussionsforum på Itslearning i realtid, kring föreläsningens tema Arell-Sundberg Marina
2021-10-27 10:15 - 16:00 Etik och professionell kommunikation Online workshop kring det professionella samtalet 10.15 - 11.00 Inledande föreläsning: Motiverande- och andra typer av samtal inom social- och hälsovård 11-12 LUNCH 12-14 Smågruppsarbete kring olika teman på den professionella kommunikationen 14 - 16 Pich-presentationer av gruppens konklusion kring det givna temat  arellsum@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61258180975?from=addon Meeting ID: 612 5818 0975 Join by SIP 61258180975@109.105.112.236 61258180975@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 612 5818 0975 Arell-Sundberg Marina
2021-10-28 08:00 - 16:00 Etik och professionell kommunikation SJÄLVSTUDIER: Tidsreservation för att ta del av inbandade föreläsningar kring Kommunikation Arell-Sundberg Marina
Edgren Eva
2021-10-29 08:00 - 12:30 Etik och professionell kommunikation Självstudier kring det hållbara bemötandet Tidtabell och innehåll: 08.00 ? 09.45 Självstudier ? Bekanta dig med de publikationer som finns samlade i mappen på Itslearning. Läs det du tycker du behöver veta mera om då det gäller etik i samarbete med andra och det förhållningssätt detta kräver av dig som professionell 10.00 ? 11.30 Ta del av bandad föreläsning om inter- och intraprofessionellt arbete 11.30 ? 12.30 Lunch Arell-Sundberg Marina
Edgren Eva
2021-10-29 12:45 - 16:00 D4107-08 Etik och professionell kommunikation workshop - PÅ CAMPUS - kring olika förhållningssätt för ett hållbart etiskt bemötande Tidtabell: Arell-Sundberg Marina
2021-11-13 09:00 - 15:00 Etik och professionell kommunikation Närstudiedag för flex-studenter 9.00 ? 9.30 Introduktion till helheten 9.30 ? 10.45 Introduktion till Etiken ( Eva Edgren) 10.45 ? 11.00 Paus 11.00 ? 12.00 Introduktion till dagens workshop + Individuell genomläsning av material inför workshop 12.00 - 12.45 Lunch 12.45 - 13.45 Workshop: bemötande av klient/brukare. Gruppdiskussioner och praxis-slutsater på "egna" teman - Diskussionen slutar med att gruppen tillsammans startar trådar i diskussionsforumet på Itslearning 13.45 ? 14.00 Paus 14.00 ? 14.45 Genomgång ? i form av Pitch- presentationer ? av good praxis-slutsatser kring de olika teman som diskuterats i grupperna 14.45 ? 15.00 Inför nästa närperiod    arellsum@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62514495406?from=addon Meeting ID: 625 1449 5406 Join by SIP 62514495406@109.105.112.236 62514495406@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 625 1449 5406 Arell-Sundberg Marina
Edgren Eva
2021-11-27 09:00 - 15:00 Etik och professionell kommunikation Online - "närstudiedag" arellsum@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62152394543?from=addon Meeting ID: 621 5239 4543 Join by SIP 62152394543@109.105.112.236 62152394543@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 621 5239 4543 Arell-Sundberg Marina
2021-12-13 10:00 - 16:00 Etik och professionell kommunikation KL. 10.00 Introduktion till intensiv-veckan Resten av dagen finns specifiserad i tidtabellen på Itslearning  arellsum@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62945980871?from=addon Arell-Sundberg Marina
Edgren Eva
2021-12-13 12:15 - 16:00 Etik och professionell kommunikation edgrenev@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63122269099?from=addon Meeting ID: 631 2226 9099 Join by SIP 63122269099@109.105.112.236 63122269099@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 631 2226 9099 Edgren Eva
2021-12-14 09:00 - 12:00 Etik och professionell kommunikation Självstudier inför gästföreläsarens inlägg Arell-Sundberg Marina
2021-12-14 12:15 - 13:45 Etik och professionell kommunikation Online Strömmad föreläsning av Gästföreläsare Nina Tryggvason, Sverige Arell-Sundberg Marina
2021-12-14 14:15 - 16:00 Etik och professionell kommunikation Studiegruppsarbete: Wall of Ethics Arell-Sundberg Marina
2021-12-15 09:00 - 12:15 Etik och professionell kommunikation Självstudier inför gästföreläsarens anförande Arell-Sundberg Marina
Edgren Eva
2021-12-15 12:15 - 14:00 Etik och professionell kommunikation Online strömmad föreläsning av gästföreläsare Lena Knudsmark, Danmark Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
2021-12-15 14:15 - 16:00 Etik och professionell kommunikation Studiegruppsarbete: Wall of Ethics Arell-Sundberg Marina
2021-12-16 09:00 - 12:30 Etik och professionell kommunikation Workshop: Klok-modellen + introduktion till eftermiddagens studiegruppsarbete  arellsum@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68715965627?from=addon Arell-Sundberg Marina
Edgren Eva
2021-12-16 13:30 - 18:00 Etik och professionell kommunikation Arbete med postern för presentationen på seminarium Arell-Sundberg Marina
Edgren Eva
2021-12-17 09:00 - 12:15 Etik och professionell kommunikation Intensivveckans presentationer (Seminarium) arellsum@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68081456857?from=addon Arell-Sundberg Marina
Edgren Eva
2021-12-18 12:00 - 16:00 Etik och professionell kommunikation Tentamen Kl. 12.00 - 15 och Kl 12-16 för dem med rätt till förlängd tid Arell-Sundberg Marina
2021-12-20 12:30 - 16:30 Etik och professionell kommunikation Online tentamen på Itslearning Arell-Sundberg Marina

Course and curriculum search