The course takes place in period

3 (2022-01-01 to 2022-03-13)

Level/category

Professional studies

Teaching language

Swedish

Type of course

Compulsory

Cycle/level of course

First

Recommended year of study

2

Total number of ECTS

5 cr

Competency aims

The aim of the course is that students:

 • can understand what creativity is about and
  how creative activities are used within the own
  profession
 • can understand their own creativity and its
  possabilities and demands
 • can understand the connection between
  creativity, health and wellbeing
 • can plan and administer creative activities
  for individuals and groups

Learning outcomes

At the end of the course the student is
expected to be able to:

 • Identify and describe different ways of
  creative expressions
 • Recognize different theories on creativity,
  for example The Flow Theory
 • Identify and discuss the connection between
  creativity, health and wellbeing
 • Show how a creative activity affects the
  experience of health and wellbeing
 • Describe how sociocultural inspiration can
  contrabute to empowerment processes
 • professionally discuss the right to be active
  from a creative perspective
 • in action show the ability to administer a
  production with creative parts, within a
  certain area and lead it during a seminar. This
  is also to be described and evaluated in a
  report

Prerequisites and co-requisites

Communication and Learning for Participation and
Activity, The Human Developement from a Lifecircle
Perspective, Ethics and Professional Communication

Previous course names

Creativity and health

Additional information

All practical exercises, supervisions,
demonstations and workshops are mandatory
seminar is mandatory

Recommended or required reading

Brodin, E. & Carlsson, I. & Hoff, E. &
Rasulzada, F. (red.) 2014, Kreativitet ? teori
och praktik ur psykologiska perspektiv.
Stockholm: Liber

Csikszentmihalyi , M. 1996. Creativity: Flow
and the psychology of discovery and invention.
New York: Harper Collins

Grönlund,Erna. Alm, Annika. Hammarlund, Ingrid
2000. Konstnärliga terapier. Bild, dans och
musik i den läkande processen. Borås: Natur och
Kultur. S.31-49 ;55-108

Englund, Birgitta. 2004. Skapande och
kroppsbaserade komplementära terapier.
Lund:Studentlitteratur. 11-23 ; 25 - 57 ;137 -
170

Kurki, L. 2000. Sosiokulttuurinen innostaminen.
Tampere: Vastapaino.

Vygotsij, L. S. 1995. Fantasi och kreativitet i
barndomen. Göteborg: Daidalos.

Veresov, N. (2004). Zone of proximal
development: the hidden dimension? In A-L

Eriksson, M. Lilliesköld, J. 2004 Handbok för
mindre projekt. Stockholm:Liber

Fidler, S. Gail, Velde P. Beth. 1999.
Activities.Reality and Symbols. SLACK.

Nordberg, K. 2002 Projekthandboken;
Planera,leda och värdera projekt.Falköping:
Förlags AB Björnen

Seeskari, Daniela. 2004. Bildkonst som terapi
med barn och unga. En utvecklingsresurs.

Pitkälä Kaisu, Routsalo Pirkko, Blomqvist
Lisbeth (toim.) 2004. Ikääntyneiden
yksinäisyys. Taide- ja virikeryhmät
psykososiaalisena kuntoutuksena.
Helsinki:Vanhustyön keskusliitto.

Blomqvist Lisbeth & Hovila Elina. 2005. Yhdessä
elämyksiä arkeen - Kartoitusraportti. Helsinki:
Vanhustyön keskusliitto.

Study activities

 • Lectures - 6 hours
 • Individual- and group instruction - 5 hours
 • Practical exercises - 17 hours
 • Project- and production work/artistic activities - 60 hours
 • Individual studies - 39 hours
 • Seminars - 8 hours

Workload

 • Total workload of the course: 135 hours
 • Of which autonomous studies: 135 hours
 • Of which scheduled studies: 0 hours

Mode of Delivery

Participation in tuition

Assessment methods

 • Demonstrations and proficiency exams
 • Essays, reports, productions and portfolio

Teacher

 • Arell-Sundberg Marina
 • Werner Tove
 • Cederberg Arla

Examiner

Arell-Sundberg Marina

Group size

No limit (75 students enrolled)

Assignments valid until

Until date 2022-05-28

The timetable of the course

Kursens tidtabell presenteras separat på
Itslearning.

Course enrolment period

2021-11-15 to 2022-01-15

Assessment methods

 • 2022-01-28 - Demonstrations and presentations
 • 2022-02-14 - Reports and productions
Room reservations
Date Time Room Title Description Organizer
2022-01-07 09:00 - 12:30 Kreativitet för hälsa och välbefinnande KL. 9.00 - 10.00 Kursintroduktion online med information angående: Innehåll och timeline Läraktiviteter och läranderesultat Studiegruppsarbete KL. 10.30 - 11.15 Examinationsuppgiften öppnas och seminariets genomförande presenteras KL. 11.30 - 12.30 Studerande registrerar sig i en grupp och grupperna träffas för att skapa gruppens gemensamma spelregler för arbetet Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64499369308?from=addon Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2022-01-07 12:45 - 16:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Självstudier: Läs Kapitel 1 och lyssna till bandade föreläsningar kring Kreativitet Arell-Sundberg Marina
2022-01-07 17:00 - 19:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Kursintroduktion online med genomgång av kursens innehåll veckovist (presenterad på SUTORI) Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68072128075?from=addon Arell-Sundberg Marina
2022-01-10 09:00 - 11:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande WORKSHOP: Att skapa i stunden 9.00 ? 9.30 Introduktion och genomgång av kreativ uppgift Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63465639105?from=addon 9.30 ? 11.00 Kreativt skapande i stunden och 11.00 ? 11.15 Publicering av bild på resultatet, i den egna studiegruppens kolumn, på Padlet Arell-Sundberg Marina
2022-01-10 12:00 - 15:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Workshoppen fortsätter: Presentationer   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64386955329?from=addon Arell-Sundberg Marina
2022-01-11 09:00 - 14:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande WORKSHOP: Bild (del 1) Gemensam inledning kl.9.00-10.30 online Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63724786372?from=addon Meeting ID: 637 2478 6372 Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2022-01-12 08:30 - 12:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande ONLINE workshop i den egna studiegruppen OBS! Startar med en gemensam introduktion kl. 08.30 (=online) Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62572649701?from=addon Meeting ID: 625 7264 9701 Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2022-01-12 13:00 - 16:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Tidsreservation för arbete med examinationsuppgiften Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2022-01-13 08:30 - 12:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Workshop i den egna studiegruppen Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2022-01-14 09:00 - 12:30 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Kl. 9.00-11.00 ONLINE Gruppvisa handledningar (examinationsuppgiften) Kl. 09.00 - 10.00 Grupperna 10,9, 8,7,6 Kl. 10.00 - 11.00 Grupperna 5,4,3, 2,1 Kl. 11.15-12 ONLINE: Workshop presentationer https://arcada.zoom.us/j/63428022051?from=addon Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2022-01-14 12:45 - 15:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Workshop: skapande rörelse Introduktion kl. 12.45 via följande länk. https://arcada.zoom.us/j/66790169566?from=addon Arell-Sundberg Marina
2022-01-15 09:00 - 15:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande ONLINE - Närstudiedag  Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64980557023?from=addon Arell-Sundberg Marina
2022-01-17 09:15 - 11:45 Kreativitet för hälsa och välbefinnande-Spelkunskap för professionella gästföreläsning Gästföreläsare Annukka Såltin /EHYT ry Spelkunskap för professionella. Spelkunskap är riktad till professionella inom fostran och utbildning, på fritiden samt social- och hälsovården. Föreläsningen ger studeranden verktyg till fortsatt arbete med barn, unga och familjer samt alla som spelar digitala spel. Utbildningen innehåller bland annat: ? digitalt spelande bland barn och unga ? spelkulturer samt spelande som fenomen ? olika motiv för att spela och hur spelande påverkar barn och unga ? problembaserat spelande ? spelfostran och att förebygga spelrelaterade problem https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjM4ZTlhNzktYTE3NC00MWFlLTk5YWQtYTI1N2M3OTI1ODcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2248273735-272c-4301-9fae-2296fa32d8f2%22%2c%22Oid%22%3a%2290d61f73-bcf5-4981-b77a-54679bc2a89d%22%7d Cederberg Arla
2022-01-17 13:00 - 16:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande WORKSHOP i den egna studiegruppen KL: 13.00 ?14.00 Diskutera och sammanfatta som studiegrupp er gemensamma upplevelse av de 4(6)P:na närvaro med bas i den egna individuella skapande rörelsetimme Kl. 14.00 ?14.20 Läs alla publicerade inlägg Kl. 14.25 -15.30 Diskutera i studiegruppen de olika gruppernas beskrivningar av de 4(6)P:na och hur de varit/eller inte varit närvarande under processens gång Kl. 15.30?16.00 Ge som studiegrupp en kommentar (under varje grupps inlägg på Padlet) till varje annan grupp, vilken reflekterar just den gruppens beskrivning av den kreativa processen samt de 4(6)P:nas närvaro eller icke närvaro under skapandet i rörelse. Arell-Sundberg Marina
2022-01-18 08:00 - 12:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Tidsreservation för att jobba med gruppen (examinationen) Arell-Sundberg Marina
2022-01-18 12:00 - 16:00 Gruppvisa handledningar Gruppvisa ONLINE handledningar kl. 12.00 ? 12.30 Grupperna 10,9 Kl. 12.30 ? 13.00 Grupperna 6,5 Kl. 13.30 - 14.00 Grupperna 4,3 Kl. 14.15 - 14.45 Grupperna 2,1 Kl. 15.00 ? 15.30 Grupperna 8,7 arellsum@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64554706641?from=addon Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2022-01-18 17:00 - 20:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande FLEX: Grupphandledning i förhållande till examinationsuppgiften (MAS) Kolla Sutori för tidtabell https://arcada.zoom.us/j/67513319711?from=addon Arell-Sundberg Marina
2022-01-19 08:00 - 15:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Studiegruppsarbete: Examinationsuppgiften Arell-Sundberg Marina
2022-01-20 08:30 - 13:30 Workshop: En expressiv metod Workshop 7 (MA-S): https ://arcada.zoom.us/j/68961397763?from=addon En expressiv metod Kl. 08.30 - 10.30 Grupperna: 10,9,8,7,6 Kl. 11.30 - 13.30 Grupperna 1,2,3,4,5 Arell-Sundberg Marina
2022-01-20 14:00 - 18:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Workshop i den egna studiegruppen: "Den egna kulturupplevelsen" Arell-Sundberg Marina
2022-01-21 08:00 - 16:30 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Studiegruppsarbete: Examinationsuppgiften Arell-Sundberg Marina
2022-01-24 09:00 - 16:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande WORKSHOP: Bild (del 2) 9-12: Eget arbete med uppgift bild del2 13.00-14.30: Gemensam uppföljning Bild Workshop, Zoom 14.30-16.00: Gemensam uppföljning Musik Workshop, Zoom Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69021077373?from=addon Meeting ID: 690 2107 7373 Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2022-01-24 17:00 - 19:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande FLEXSTUDENTER: Online uppföljning av workshop Bild (TW) Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67096395549?from=addon Meeting ID: 670 9639 5549 Werner Tove
2022-01-25 09:00 - 11:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande OBLIGATORISK Utprovning av idé Arell-Sundberg Marina
2022-01-25 11:15 - 16:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Studiegruppsarbete: Examinationsuppgiften Arell-Sundberg Marina
2022-01-26 09:00 - 12:00 Gruppvisa handledningar Gruppvisa ONLINE handledningar med Marina och Tove: Kl. 09.00 - 09.30 Grupperna 10,9 Kl. 09.30 - 10.00 Grupperna 6,5 Kl. 10.15 - 10.45 Grupperna 4,3 Kl. 10.45 - 11.15 Grupperna 2,1 Kl. 11.30 ? 12.00 Grupperna 8,7 Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63372241208?from=addon Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2022-01-26 12:45 - 15:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Studiegruppsarbete: Examinationsuppgiften Arell-Sundberg Marina
2022-01-27 08:30 - 11:30 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Studiegruppsarbete: Examinationsuppgiften Arell-Sundberg Marina
2022-01-27 12:00 - 16:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Seminarium 1: Prestentationer av grupperna och opponens av grupperna Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69719614893?from=addon Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2022-01-27 17:00 - 20:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Grupphandledning - examinationsuppgiften  Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62001724410?from=addon Meeting ID: 620 0172 4410 Arell-Sundberg Marina
2022-01-28 09:00 - 12:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Seminarium 2: Presentationer grupperna   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69277532865?from=addon Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2022-01-28 13:00 - 16:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande Studiegruppsarbete: Sista fixen med examinationsuppgiften Arell-Sundberg Marina
2022-02-05 09:00 - 12:00 Kreativitet för hälsa och välbefinnande ONLINE Seminarium  Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67259975976?from=addon Arell-Sundberg Marina

Course and curriculum search