The course takes place in period

 • 3 (2022-01-01 to 2022-03-13)
 • 4 (2022-03-14 to 2022-07-31)

Level/category

Extension studies

Teaching language

Swedish

Type of course

Optional

Cycle/level of course

First

Recommended year of study

3

Total number of ECTS

15 cr

Competency aims

Målsättningen med kursen är att kunna genomföra
planeringen av ett evenemang från ide till
evaluering och slutrapporter. Du får förståelse
för att leda ett evenemang som ett
projekt, både teoretiskt och praktiskt
Du lär dig att bedöma risker och förebygga
olyckor i din egen arbetsomgivning och ta i
betraktande myndighetens tillstånd och lagar.
Målsättningen är också att du blir medveten om
de centrala säkerhetsrisker inom sitt egen
område samt vet hur man skall agera i olika
situationer.

Learning outcomes

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att identifiera och förstå
betydelsen av planeringen av olika typer av
evenemang arrangerade på olika platser.
Studerande kan analysera helheter utifrån flera
aktörers och deltagares synvinkel. Samarbetets
och ekonomiska faktorers betydelse redan i
början av planeringens skall förstås
grundligt. Studerande skall ha kunskaper om ett
projektarbete och dess olika skeden och
uppföljningen.
Efter avklarad kurs förväntas den studerande
också att vara förmögen att förstå betydelsen
av säkerhet inom turismnäringen och vet hur
säkerheten tryggas vid olika typer av
evenemang.
Studerande är också insatt i alla tillstånd och
lagar som myndigheterna kräver för en
tillställnings genomförande.
vara förmögen att
genomföra ett evenemang utifrån ett management
synvinkel med
tanke på designens betydelse för ett
evenemang.Han/hon måste ha
en klar vision för att kunna leda ett projekt
och kunskap om att
implementera visionen och strategin i
versamheten. Han / hon
måste även ha kunskap hur ta i beaktande miljön
och kundservice.

Course contents

Planering av ett evenemang: vision och mål,
5W's
Faserna i evenemagsplaneringen, rollerna och
ansvarsområden
Budgetering, tidsplanering
Samarbetspartners, marknadsföring och
kommunikation, sponsring
Hållbar utveckling inom evenemagsplanering
Uppföljning och evaluering
Säkerhets aspekter gällande evenemang
Första hjälp
Riskanalys
Förebyggande av olyckor
Säkerhetsbestämmelser
Säkerhetsföreskrift
Säkerhetsdokument
Försäkringar
Tillstånd och licencer
Kontrakt och avtal
Praktiska arrangemang under evenemanget

Prerequisites and co-requisites

Första årets kurser avklarade. Kännedom av de
grundläggande marknadsförings teorierna eller
turism. I synnerhet kunskap om digital
marknadsföring och service design.

Previous course names

TU-3-010 (0) - Planering av evenemang 5 cr,
TU-3-011 (0) - Säkerhet och byråkrati 5 cr, TU-3-
012 (0) -
Evenemangs design & management 5 cr

Recommended or required reading

Donald Getz, Stephen J. Page,  Routledge: Event
Studies Theory, Research and Policy for Planned
Events, 3rd Edition
Stephen Page, Joanne Connell, Routledge : The
Routledge Handbook of Events
Joe Goldblatt : Special Events: Creating and
Sustaining a New World for Celebration
Matthews D.2008: Special Event production
Kilkenny, S 2011: The complete guide to
succesful event planning
Wolff & Levine, 2005:Event planning med easy
HSE,1999: The Event Safety Guide
Conway D.G, 2009: The event manager's bible:
The Complete Guide to Planning and Organising a
Voluntary or Public Event

Study activities

 • Lectures - 30 hours
 • Individual- and group instruction - 30 hours
 • Practical exercises - 150 hours
 • Project- and production work/artistic activities - 50 hours
 • Individual studies - 145 hours

Workload

 • Total workload of the course: 405 hours
 • Of which autonomous studies: 405 hours
 • Of which scheduled studies: 0 hours

Mode of Delivery

Supported virtual education

Assessment methods

 • Demonstrations and proficiency exams
 • Essays, reports, productions and portfolio

Assessment requirements

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande
examinationer:

Individuella uppgifter och grupparbeten värt
max
300 poäng, 150 poäng behövs för att avklara
kursen.

Teacher

 • Halmén Mia
 • Hernberg Mervi

Examiner

Hernberg Mervi

Group size

No limit (12 students enrolled)

Assignments valid until

12 months after course has ended

Course enrolment period

2021-12-22 to 2022-01-06

Assessment methods

 • Date will be announced later - Demonstrations and presentations
 • Date will be announced later - Reports and productions
Room reservations
Date Time Room Title Description Organizer
2022-01-19 13:00 - 15:00 Evenemangsplanering, design och management Kursintroduktion via Zoom.  Mia Halmén is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69268281491?from=addon Meeting ID: 692 6828 1491 Join by SIP 69268281491@109.105.112.236 69268281491@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 692 6828 1491 Halmén Mia
Hernberg Mervi
2022-01-26 13:00 - 15:00 Evenemangsplanering, design och management Halmén Mia
Hernberg Mervi
2022-02-02 13:00 - 15:00 Evenemangsplanering, design och management Halmén Mia
Hernberg Mervi
2022-02-09 13:00 - 15:00 Evenemangsplanering, design och management Halmén Mia
Hernberg Mervi
2022-02-16 13:00 - 15:00 D4110 Evenemangsplanering, design och management Halmén Mia
Hernberg Mervi
2022-02-23 13:00 - 15:00 Evenemangsplanering, design och management Halmén Mia
Hernberg Mervi
2022-03-02 13:00 - 15:00 Evenemangsplanering, design och management Halmén Mia
Hernberg Mervi
2022-03-09 13:00 - 15:00 Evenemangsplanering, design och management Mia Halmén is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61516894160?from=addon Meeting ID: 615 1689 4160 Join by SIP 61516894160@109.105.112.236 61516894160@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 615 1689 4160 Halmén Mia
Hernberg Mervi
2022-03-16 13:00 - 15:00 Evenemangsplanering, design och management Halmén Mia
Hernberg Mervi
2022-03-30 13:00 - 15:00 D4110 Evenemangsplanering, design och management Halmén Mia
Hernberg Mervi
2022-04-06 13:00 - 15:00 Evenemangsplanering, design och management Halmén Mia
Hernberg Mervi
2022-04-13 13:00 - 16:00 D4110 Evenemangsplanering, design och management Halmén Mia
Hernberg Mervi
2022-04-20 13:00 - 15:00 D4110 Evenemangsplanering, design och management Halmén Mia
Hernberg Mervi
2022-04-20 13:00 - 16:00 D173 Evenemangsplanering, design och management Första hjälp Mannevaara Pauleen
2022-04-27 13:00 - 15:00 Evenemangsplanering, design och management Halmén Mia
Hernberg Mervi
2022-05-04 13:00 - 15:00 D4110 Evenemangsplanering, design och management Halmén Mia
Hernberg Mervi
2022-05-11 13:00 - 15:00 D4106 Evenemangsplanering, design och management Zoom-länk för de 2 grupper som meddelat att de måste vara på distans.  Mia Halmén is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66327188438?from=addon Meeting ID: 663 2718 8438 Join by SIP 66327188438@109.105.112.236 66327188438@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 663 2718 8438 Halmén Mia
Hernberg Mervi

Course and curriculum search