The course is included in these curricula and study modules

 • Midwife 2001 - 2004 - General professional studies
 • Health care 2001 - 2004 - General professional studies
 • Nurse - pediatric nursing 2001 - 2004 - Pediatric nursing
 • Nurse - medical surgical nursing 2001 - 2004 - Medical surgical nursing
 • Nurse - perioperative care 2001 - 2004 - Perioperative nursing
 • Nurse - psychiatric nursing 2001 - 2004 - Psychiatric nursing

Level/category

Extension studies

Teaching language

Swedish

Type of course

Compulsory

Recommended year of study

4

Total number of ECTS

3 cr

Learning outcomes

Healthcare economics, planning and developement

Course contents

Healthcare Economics, planning

Prerequisites and co-requisites

3 years of studies

Recommended or required reading

Brodin,H & Andersson A.1998. Hälsoekonominsgrunder Studentlitteratur Kap 2 och 3. ISBN 91-44-00173-8
Eriksson, Nordman, Myllymäki. 1999. Den trojanska hästen - evidensbaserat vårdande och vårdarbete ur ett vårdvetenskapligt perspektiv Åbo akademi. ISBN 952-12-0585-7
Korhonen T & Vuoria P (tom.) 1997 Potilas, Lääkäri, Hoitaja. Terveydenhuollon pulmia ja näkymiä. WSOY. ISBN 951-0-21538-4.
Koskinen S & Teperi J (toim.) 1999. Väestöryhmien välisten terveyserojen supistaminen. Stakes Raportteja 243. ISBN 951-33-0949-5.
Pelttari, L. 1997. Sairaanhoitajan työn nykyiset ja tulevaisuuden kvalifikaatiovaatimukset. Stakes Tutkimuksia. ISBN 951-33-0348-9
Sarv 1998. Kompetens att utveckla. Liber

Study activities

 • Lectures - 30 hours
 • Tuition managed by students but supervised by the teacher - 12 hours
 • Individual studies - 38 hours

Workload

 • Total workload of the course: 80 hours
 • Of which autonomous studies: 38 hours
 • Of which scheduled studies: 42 hours

Mode of Delivery

Participation in tuition

Assessment methods

 • Demonstrations and presentations
 • Reports and productions

Teacher

 • Granström Maj-Britt
 • Lejonqvist Gun-Britt
 • Tast Marianne

Examiner

Tast Marianne

Group size

No limit

Assignments valid until

Until further notice

The timetable of the course

Kursen går under hösten v. 36 och 37

Hälsoekonomi (Maj-Britt Granström)
05.09 kl. 8.30-12
05.09 kl. 12-16 (eget arbete)
06.09 kl. 8.30-10
13.09 kl. 8.30-12
Verksamhetsplanering och vårdutveckling
03.09 kl.12.30-14 Introduktion M Tast
03.09 kl. 14-16 Verksamhetsplanering t.f.överskötare Veronica Renwall
04.09 kl. 13.00-14.30 Visioner för vårdutbildning prorektor Iselin Krogerus-Therman
04.09 14.45-16 Företagsamhet Thomas Palmgren
04.09 8.30-12 Vårdutveckling M Tast
06.09 kl.10.15-14.30 Vårdutveckling överlärare G-B Lejonqvist
07.09 kl. 8.30-10 Modersmålet i vården lektor Christel Roberts
07.09 10-12 Vårdutveckling M Tast
10.09 10.15-11.45 Könsperspektiv i vården projektledare Gerd Kummel-Kunnas
13.09 Katastrofberedskap Juhapetteri Jääskeläinen

10.09 Handledning M Tast
11.09 kl.10-14 Verksamhetsplanering (grupparbete)
11.09 kl. 14-16 Verksamhetsplanering
12.09 kl. 9-15 Vårdutveckling(eget arbete)
14.09 kl. 8.30-10 Kvalitetssäkring Nina Lyly
14.09 kl. 10.15-16 Utveckling av vårdforskning
02.10 kl. 12-17 Vårdvetenskapsdag på G18 K Eriksson, U.Å. Lindström
Vissa föreläsningar är ännu obokade!

Info om Tehy och Sjuksköterskeföreningen
Julandakt i Paulus kyrkan
14.12 kl. 14 Avslutning

Assessment methods

 • 2007-09-13 - Demonstrations and presentations
 • 2007-09-11 - Reports and productions

Course and curriculum search