The course is included in these curricula and study modules

The course takes place in period

4 (2020-03-23 to 2020-07-31)

Level/category

Professional studies

Teaching language

Swedish

Type of course

Compulsory

Cycle/level of course

First

Recommended year of study

3

Total number of ECTS

10 cr

Competency aims

The aim of the course is that student
- deepens his/her knowledge of social problems,
social exclusion and risk society
- describe and discuss issues of diversity,
inclusion and citizenship in the field of
organizational and professional development.
- can describe different kinds of social
pedagogical methods and actual laws according
to services in social rehabilitation and mental
health
- reflect on his / hers competence in
communication and interaction in purpose to
support users ability to function in every day
life.

Learning outcomes

At the end of the course the student is
expected to be able to
- identify and explain reasons marginalization
and exklusion
- analyze different kinds of
social problems and consequences of them both
on individual and society level
- Discuss both content and purpose of social
work and social pedagogical work
- investigate the (service)users rights and
possibilities to get adequate service
- Describe the current law and there by the
right to support and care
- Reflect on and discuss social inclusion and
different kinds of social pedagogical methods.

Course contents

Social risk, Multiproblems, Marginalizing,Social
exclusion, Social services, Social work, Social
inclusion, diversity, citizenship,Interaction

Prerequisites and co-requisites

Learning and Introduction
The Connections between the Human Being and the
Environment
Life span psychology
The Welfare of the Human Being and Finnish
Society

Previous course names

-

Additional information

To pass the course the student should pass the
following examinations:
1. written report according to instructions
2. Participation in Seminar
Also presence at Tutorials, Studyvisits and
Seminarium are compulsory, schedule
according to ARBS.

Recommended or required reading

Obligatorisk litteratur
Cederlund, C. & Berglund, S-A. (2014)
Socialpedagogik- pedagogiskt socialt arbete.
Stockholm. LiberAB
Giddens, A. 2007. Sociologi. Kap 10. Fattigdom,
välfärd och social ekludering.ss 291-311. Lund.
Studentlitteratur.
Johansson, K. & Wirbing, P. 2008. Riskbruk och
missbruk. Alkohol-läkemedel-narkotika.
Uppmärksamma, motivera och behandla inom
primärvård, socialtjänt och psykiatri.
Stockholm. Natur och Kultur.
Lalander, P. & Svensson B. (red). 2014.
Perspektiv på social utsatthet. Lund.
Studentlitteratur
Näkki, P. & Sayed, T. (red.) Asiakastyön
menetelmiä sosiaalialalla. 2015. Helsinki.
Edita
Madsen.B.2006.Socialpedagogik: integration och
inklusion i det moderna
samhället.Lund.Studentlitteratur.
Meeuwisse, A. & Swärd, H. (red.).2013.
Perspektiv på sociala problem. Stockholm. Natur
och Kultur.
Nivala, E. 2005. Citizenship and Social
Pedagogy. Sosiaalipedagoginen aikakusikirja
2005/6 ss 115-123.
Swärd, H.2008. Hemlöshet.Lund.Studentlitteratur

Study activities

 • Lectures - 45 hours
 • Excursions and demonstrations - 30 hours
 • Small-group work - 26 hours
 • Individual studies - 155 hours
 • Seminars - 10 hours

Workload

 • Total workload of the course: 266 hours
 • Of which autonomous studies: 266 hours
 • Of which scheduled studies: 0 hours

Mode of Delivery

Multiform education

Assessment methods

 • Exams (written-, oral-, home-)
 • Demonstrations and proficiency exams
 • Essays, reports, productions and portfolio

Assessment requirements

Tutorials and Seminarium According to ARBS.
The tutorials,one individually written rapport and
the seminarium should be accomplished before
getting the final grade.

Teacher

 • Cederberg Arla
 • Piippo Jukka
 • Sigfrids Ingmar
 • Söderström Eivor

Examiner

Cederberg Arla

Group size

No limit (30 students enrolled)

Assignments valid until

Until date 2020-10-20

The timetable of the course

23.3-31.5.2020

Course enrolment period

2020-03-01 to 2020-03-30

Assessment methods

 • Date of examination will be announced later - Exams
 • Date will be announced later - Demonstrations and presentations
 • 2020-04-24 - Reports and productions
Room reservations
Date Time Room Title Description Organizer
2020-03-24 09:00 - 16:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Tid reserverad för Kick-off uppgiften
2020-03-26 09:15 - 10:00 D4107-08 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Intro till kursen i webinar form. Läs och följ följande instruktioner för att vi får det att funka med många deltagare: - När ni kommer in på mötet stänger ni av kamera och mikrofon och öppnar chat-fältet (genom att röra muspekaren över skärmen i Teams och klicka på pratbubblan i balken som dyker upp). - När ni under introduktionens gång har frågor eller kommentarer skriver ni antingen ?fråga? eller ?kommentar? i chatten (om ni vill ta den muntligt) och så delar jag ut ordet enligt det, - Eller så skriver ni in era frågor och kommentarer i chatfältet så läser jag upp och ger respons på dem. Trevligt att räffas online. Föreläsningen som följer bandas in och sätts in i Itslearning. https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab29b79766a8a45fb8b72f5e6fa47fd93%40thread.tacv2/conversations?groupId=c989f6ce-e66a-4fe1-9f53-d399b3644b8c&tenantId=86080f64-b23d-4f93-8c43-e65f2588b9c3 Cederberg Arla
2020-03-26 10:15 - 11:30 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Bandad föreläsning om Risksamhälle- i itslearning Cederberg Arla
2020-03-26 12:30 - 14:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- Basgrupp 1 Med handledaren Cederberg Arla
2020-03-26 12:30 - 14:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 5 Utgångspunkt, med handledare. Mötet hålls på Teams, länk till mötet skickas per e-post som kalenderbokning/ES ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 676 446 689# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-03-26 12:30 - 14:00 C350 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Bas 3 Med handledare Paakkonen Heikki
Sigfrids Ingmar
2020-03-26 14:15 - 15:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- Basgrupp 2 Med handledaren Cederberg Arla
2020-03-27 08:30 - 10:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 6 Utgångspunkt, tema 1. Mötet hålls på teams. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning./ES   ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 952 819 233# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-03-30 08:30 - 10:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 5 med handledare. Mötet hålls på teams, länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning. /ES ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 542 061 979# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-03-30 12:30 - 14:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer, webinarie om fattigdom som riskfaktor Fattigdom som riskfaktor för social marginalisering/ES. Förverkligas som webinar, länk skickas som kalenderbokning via e-post.   Här kommer länken till webinariet och rätt teamsgrupp:   https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab29b79766a8a45fb8b72f5e6fa47fd93%40thread.tacv2/conversations?groupId=c989f6ce-e66a-4fe1-9f53-d399b3644b8c&tenantId=86080f64-b23d-4f93-8c43-e65f2588b9c3   Förbered er för tillfället genom att läsa artikeln: https://svenska.yle.fi/artikel/2019/12/06/fattigdomens-anatomi-sa-har-ser-den-finlandska-fattigdomen-ut   mvh, Eivor Söderström Eivor
2020-03-30 14:15 - 15:45 D4103 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- Basgrupp 1 Mötet hålls på teams, utan handledare. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning. ________________________________________________________________________________ Cederberg Arla
2020-03-30 14:15 - 15:45 D4104 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- Basgrupp 2 Mötet hålls på teams, utan handledare. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning. Cederberg Arla
2020-03-30 14:30 - 16:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 6 utan handledare Mötet hålls på teams. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning./ES ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 826 241 341# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-03-31 12:30 - 14:00 E381 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Bas 3 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2020-04-02 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 5 Mötet hålls på teams, utan handledare. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning./ES ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 442 867 077# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-04-02 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 6 Mötet hålls på teams, med handledare. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning./ES   ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 213 395 730# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-04-06 09:15 - 10:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 6 Mötet hålls på teams, utan handledare. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning./ES ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 710 221 785# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-04-06 09:15 - 10:45 D4103 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 6 utan handledare Mötet hålls på teams. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning./ES Söderström Eivor
2020-04-06 09:15 - 10:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 5 Mötet hålls på Teams, länken kommer nedan som kalenderbokning. Utan handledare ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 152 378 01# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-04-06 12:30 - 14:00 B522 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Synvinklar på betydelsen av arbete och arbetslöshet samt sysselsättningspolitik. ES. Föreläsningen bandas och läggs in på itslearning. Söderström Eivor
2020-04-06 14:15 - 15:45 E381 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Bas 3 Med handledare Sigfrids Ingmar
2020-04-06 14:30 - 16:30 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 2 Med handledare- länken skickas senare Cederberg Arla
2020-04-09 10:15 - 11:45 D4104 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 1 utan handledare.utan handledare Mötet hålls på teams. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning. Cederberg Arla
2020-04-09 10:15 - 11:45 D4103 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 2 utan handledare. utan handledare Mötet hålls på teams. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning. Cederberg Arla
2020-04-09 10:15 - 11:45 E380 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Bas 3 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2020-04-14 08:30 - 10:00 E381 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Bas 3 Med handledare Sigfrids Ingmar
2020-04-14 10:15 - 11:45 D4106 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Kriminologi Sigfrids Ingmar
2020-04-14 12:30 - 14:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 1 utan handledare.utan handledare Mötet hålls på teams. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning. Cederberg Arla
2020-04-14 12:30 - 14:00 D4104 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 2 utan handledare Mötet hålls på teams. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning. Cederberg Arla
2020-04-15 08:30 - 10:00 B517 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 6 med handledare Mötet hålls på teams om inte tillgång till Arcada. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning./ES ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 920 375 39# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-04-15 10:15 - 11:45 B517 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 5 med handledare Mötet hålls på teams, eller arcada om tillgängligt. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning./ES ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 985 050 731# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-04-22 14:15 - 15:45 E381 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 1 med handledare.Länk till tillfället skickas som kalenderbokning Cederberg Arla
2020-04-23 10:15 - 11:45 E380 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Bas 3 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2020-04-23 10:15 - 11:45 D4104 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 5 Tillämpning utan handledare Mötet hålls på teams., eller arcada om tillgängligt. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning./ES ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 588 096 049# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-04-23 10:15 - 11:45 D4103 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 6 Tillämpning utan handledare Mötet hålls på teams, eller arcada om tillgängligt. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning./ES ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 104 630 657# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-04-23 12:30 - 14:00 D4106 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Missbruk och beroende. ES Föreläsningen bandas in och läggs på itslearning. Söderström Eivor
2020-04-23 14:15 - 15:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer basgrupp 2 med handledare.Länk till tillfället skickas som kalenderbokning Cederberg Arla
2020-04-27 10:15 - 11:45 D4107-08 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Intro till tema 2. Föreläsning: Olika perspektiv på socialt arbete och förändringsarbete . Webinar. länken skickas som kalenderbokning. Obligatoriskt Cederberg Arla
2020-04-27 12:30 - 14:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Bas 3 Med handledare Sigfrids Ingmar
2020-04-27 12:30 - 14:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 1 Med handledaren.Länk till tillfället skickas som kalenderbokning Cederberg Arla
2020-04-27 14:15 - 15:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 2 Med handledaren.Länk till tillfället skickas som kalenderbokning Cederberg Arla
2020-04-28 09:15 - 10:45 E380 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 6 Utgångspunkt tema 2 utan handledare Mötet hålls på teams. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning./ES ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 350 221 689# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-04-28 09:15 - 10:45 D4104 HEJ ! UTGÅNGSPUNKTEN FINNS PÅ ITSLEARNING! H. EIVOR HEJ ! UTGÅNGSPUNKTEN FINNS PÅ ITSLEARNING! H. EIVOR   Utgångspunkt tema 2 utan handledare Mötet hålls på teams, eller arcada om tillgängligt, Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning./ES ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 925 069 213# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-04-28 12:15 - 16:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Basgruppsvisarbete med uppgiften om lagstiftning. Obligatoriskt Sigfrids Ingmar
2020-04-29 09:00 - 13:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Arbete basgruppsvis kring uppgiften med lagstiftning.Obligatoriskt Sigfrids Ingmar
2020-04-29 13:00 - 16:00 D4106 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Presentation av uppgifter.Obligatoriskt Sigfrids Ingmar
2020-04-30 09:30 - 10:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Social handledning.Webinarie.Länk till tillfället skickas som kalenderbokning Cederberg Arla
2020-05-04 12:30 - 14:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Föreläsning är bandad och finns i Itslearning. Cederberg Arla
2020-05-05 08:30 - 10:00 D4103 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 6 med handledare Mötet hålls på teams eller arcada om tillgängligt. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning./ES ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 858 856 814# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-05-05 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 1 Med handledaren. ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   (Toll) Conference ID: 230 893 340# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Cederberg Arla
2020-05-05 12:30 - 14:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 2 med handledare. ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 850 083 562# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Cederberg Arla
2020-05-06 09:15 - 10:45 D4104 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 5 med handledare Mötet hålls på teams, eller arcada om tillgängligt. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning./ES ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 750 446 053# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-05-06 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Bas 3 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2020-05-06 12:30 - 14:00 D4106 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Service och stöd inom missbrukarvården. ES Föreläsningen bandas och läggs in på itslearning. Söderström Eivor
2020-05-11 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Bas 3 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2020-05-11 10:15 - 11:45 D4103 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 6 utan handledare Mötet hålls på teams eller arcada om tillgängligt. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning./ES ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 601 485 518# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-05-11 10:15 - 11:45 E381 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 5 utan handledare Mötet hålls på teams. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning./ES Söderström Eivor
2020-05-12 12:45 - 14:00 D4107-08 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Brottspåföljder. Webinar Sigfrids Ingmar
2020-05-14 08:30 - 10:00 D4104 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 6 utan handledare Mötet hålls på teams eller arcada om tillgängligt. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning./ES ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 592 873 280# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-05-14 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Bas 3 Med handledare Sigfrids Ingmar
2020-05-14 10:15 - 11:45 E381 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 5 utan handledare Mötet hålls på teams, eller arcada om tillgängligt.  Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning./ES ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 658 136 000# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-05-14 12:30 - 14:00 D4107-08 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Gästföreläsning om medling med Mika Koskinen Koskinen Mika
2020-05-15 08:30 - 10:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer med handledaren. ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394 Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 888 601 972# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Cederberg Arla
2020-05-15 12:30 - 14:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 2 med handledaren. ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394 Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 246 878 016# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Cederberg Arla
2020-05-19 08:30 - 10:00 E380 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 5 med handledare Mötet hålls på teams, eller arcada om tillgängligt. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning./ES ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 918 400 122# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-05-19 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer utan handledare ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 894 743 982# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Cederberg Arla
2020-05-19 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 2 Utan handledare ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 192 307 908# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Cederberg Arla
2020-05-19 12:15 - 13:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Bas 3 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2020-05-19 14:00 - 16:00 D4106 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Dokumenteringsövning. Obligatorisk närvaro/ES. Första delen (ca 1/2 timme) består av föreläsningsdel och presentation av uppgift. Därefter jobbar studenterna på egen hand. Länk till tillfället skickas som kalenderbokning per e-post. Söderström Eivor
2020-05-20 10:15 - 12:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Föreläsning om motiverade samtal. Obligatoriskt.webinarie Cederberg Arla
2020-05-20 12:30 - 14:00 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Basgruppvis övning i motiverande samatal. Sker via Teams- länken skickas till outlook Cederberg Arla
2020-05-25 13:00 - 14:30 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer. Bas 3 Med handledare Sigfrids Ingmar
2020-05-26 13:00 - 16:00 B518 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Seminarium. Obligatoriskt. Länk till tillfället skickas som kalenderbokning Cederberg Arla
Sigfrids Ingmar
Söderström Eivor
2020-05-27 13:00 - 16:00 B518 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer Seminarium. Obligatoriskt.Länk till tillfället skickas som kalenderbokning Cederberg Arla
Sigfrids Ingmar
Söderström Eivor
2020-05-28 09:15 - 10:45 B522 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 6 bas 5 och 6 tillämpning, med handledare Mötet hålls på teams. Länk till mötet skickas per e-post som en kalenderbokning./ES Söderström Eivor
2020-05-28 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 2 Tillämpning. Utan handledare Cederberg Arla
2020-05-28 10:15 - 11:45 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer- basgrupp 1 Tillämpning. Utan handledare Cederberg Arla
2020-05-28 11:00 - 12:30 Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer bas 5 Tillämpning med handledare ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 170 807 675# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor

Course and curriculum search