The course takes place in period

2 (2019-10-28 to 2019-12-31)

Level/category

Professional studies

Teaching language

Swedish

Type of course

Compulsory

Cycle/level of course

First

Recommended year of study

2

Total number of ECTS

5 cr

Competency aims

The aim of the course is...

Learning outcomes

At the end of the course the student is expected
to be
able to...

Study activities

 • Lectures - 20 hours
 • Excursions and demonstrations - 13 hours
 • Individual- and group instruction - 4 hours
 • Practical exercises - 12 hours
 • Individual studies - 59 hours
 • - 27 hours

Workload

 • Total workload of the course: 135 hours
 • Of which autonomous studies: 135 hours
 • Of which scheduled studies: 0 hours

Mode of Delivery

Participation in tuition

Assessment methods

 • Exams (written-, oral-, home-)
 • Demonstrations and proficiency exams

Assessment requirements

To pass the course the student should pass the
following examinations:
Examination 1 ....
Examination 2.... etc.
(examinations include written examination
tests,
demonstrations and presentations, reports and
produktions, essays, and also presence at
specified
occasions)

The examinations contribute to the final grade
as
follows: ...

Teacher

 • Arell-Sundberg Marina
 • Cederberg Arla
 • Gray Pamela
 • Peri Heidi
 • Ray Jan-Anders
 • Söderström Eivor

Examiner

Arell-Sundberg Marina

Group size

No limit (56 students enrolled)

Assignments valid until

Until date 2020-03-17

The timetable of the course

Kursens tidtabell omfattar de bokningar som är
gjorda Arbs. Den internationella veckans tidtabell
presenteras i studieguiden, vilken finns till
påseende på Itslearning

Reexaminations

2020-04-24

Course enrolment period

2019-03-18 to 2020-07-31

Assessment methods

 • 2019-12-19 - Exams
 • 2020-12-12 - Demonstrations and presentations
 • 2019-11-22 - Other assignments
Room reservations
Date Time Room Title Description Organizer
2019-09-12 13:00 - 14:00 B436 Lärarlagsmöte kring kursen Lärarlagsmöte - etik och proffkom Arell-Sundberg Marina
Cederberg Arla
Söderström Eivor
2019-10-22 14:30 - 16:00 F143 Etik och professionell kommunikation 14.30 - 16.00 Introduktion till kursen Arell-Sundberg Marina
2019-11-05 10:15 - 11:45 D4106 Etik och professionell kommunikation Etik- en introduktion/ES Söderström Eivor
2019-11-07 09:45 - 16:00 Etik och professionell kommunikation Skolningsdag kring det osynliga missbruket och äldre. Plats: G18 (Obligatorisk närvaro) PROGRAM: 10.00 Välkomstord Mette Strauss, verksamhetsledare, KRAN rf 10.05 Alkohol, den åldrande kroppen och minnet Anna von Nandelstadh, specialistläkare i geriatri, HUS 10.50 Alkohol i samverkan med mediciner Birgitta Köhler, specialsjukskötare, KRAN rf 11.30 Lunch 12.30 Att jobba med äldre med missbruksproblematik Agneta Björck, verksamhetschef, Ostgota Care 14.00 Kaffe 14.30 Ensamhet och riskbruk Tamara Bergkvist, volontärkoordinator, HelsingforsMission 15.15 Avslutning Utbildningsdagen hålls i festsalen på G18 i Helsingfors. Det kostar inget att delta, KRAN bjuder på lunch och kaffe. Arell-Sundberg Marina
2019-11-11 14:00 - 15:30 B518 Etik och professionell kommunikation Dokumentation som redskap i den professionella kommunikationen/ES Söderström Eivor
2019-11-12 09:00 - 11:45 D4106 Etik och professionell kommunikation Erbjudande (M A-S): Kl. 9.00 - 09.30 Yrkesidentitet och yrkesroll återkoppling till KRAN rf.dagen 09.30 - 10.00 Om AKK-mässan 27.11 Erbjudande (M A-S) Kl. 10.15 - 10.45 AKK som hjälpmedel för professionell kommunikation Kl. 11- 11.45 Gästföreläsare (obligatorisk närvaro) Erfarenhetstalare Ida L.: AKK i vardagen Arell-Sundberg Marina
2019-11-14 09:00 - 12:00 D4107-08 Etik och professionell kommunikation Workshop: Att resonera i situationer av etisk karaktär Arell-Sundberg Marina
2019-11-14 14:30 - 16:00 B518 Etik och professionell kommunikation Föreläning: Bemötandets etik-etik i bemötande. Cederberg Arla
2019-11-18 10:00 - 12:00 F249 Etik och professionell kommunikation The Ethics Week: 10-11 Introduction 11-12 Pre-task + Group discussions Arell-Sundberg Marina
Gray Pamela
2019-11-18 13:00 - 14:00 F249 Etik och professionell kommunikation The Ethics week Lecture: Compassion by Pamela Gray Arell-Sundberg Marina
Gray Pamela
2019-11-18 14:30 - 15:30 F249 Etik och professionell kommunikation The Ethics Week: Lecture: Empathy and storytelling by Jan Nåls Arell-Sundberg Marina
Nåls Jan
2019-11-19 13:00 - 15:00 F143 Etik och professionell kommunikation The International week: 13.00 - 14.30 Lecture: Ethics by Lena Knudsmark (DK) 13.45 - 15.30 Group work Arell-Sundberg Marina
2019-11-20 09:00 - 16:00 D4107-08 Etik och professionell kommunikation Workshop with Birgitta 9.00 - 11.00 LECTURE IN THE SMALL AUDITORIUM at 11.00-12.00 with Lena Knudsmark 14.00 - 16.00 Workshop with Birgitta Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
2019-11-20 11:00 - 12:00 F249 Etik och professionell kommunikation Lecture with Lena Knudsmark Arell-Sundberg Marina
2019-11-21 09:00 - 12:00 D4107-08 Etik och professionell kommunikation Group 3 Workshop 9.00 - 11.00: Me and my professional identity (The room is booked until 12.00 because it has to be cleaned after the workshops) Arell-Sundberg Marina
2019-11-21 11:00 - 12:00 F143 Etik och professionell kommunikation 11.00 - 12.00 Information about the poster presentations as seminar i F 143 Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
2019-11-21 13:00 - 16:00 B522 Etik och professionell kommunikation Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
2019-11-22 09:00 - 13:00 F249 Etik och professionell kommunikation The International week in Ethics/Seminars: 9.00-9.30 Posters on display 9.30 -> Presentations Lunch Poster-presentations cont. 13.45 Closing the week Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
2019-11-26 12:00 - 16:00 D173 Etik och professionell kommunikation Färdighetsträning - etiskt resonemang 1) KLOK-modellen 2) Grupparbete 3) Presentationer och storgruppsdiskussion Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
2019-11-26 13:00 - 15:00 D4107-08 Etik och professionell kommunikation Grupparbete: Hur, Vad, Vem? Arell-Sundberg Marina
2019-11-26 13:00 - 14:00 D4103 Etik och professionell kommunikation Arell-Sundberg Marina
2019-11-26 13:00 - 14:00 B517 Etik och professionell kommunikation Arell-Sundberg Marina
2019-11-26 13:00 - 14:00 E380 Etik och professionell kommunikation Arell-Sundberg Marina
2019-11-26 13:00 - 14:00 E381 Etik och professionell kommunikation Arell-Sundberg Marina
2019-11-26 13:00 - 14:00 B325 Etik och professionell kommunikation Arell-Sundberg Marina
2019-11-26 14:15 - 15:00 B518 Etik och professionell kommunikation Grupparbetet: Vad, Hur, Vem? Arell-Sundberg Marina
2019-11-27 09:00 - 16:00 Etik och professionell kommunikation Deltagande i AKK-mässan på Arcada: Ergoterapi studenterna är deltagande funktionärer på FM Socionom studenterna är deltagande funktionärer på EM Arell-Sundberg Marina
2019-12-05 09:00 - 12:00 Etik och professionell kommunikation Tidsreservering för gruppvisa förberedelser inför gruppexamination Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
2019-12-10 09:00 - 11:30 Etik och professionell kommunikation Tidsreservering för gruppvisa förberedelser inför gruppexamination Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
2019-12-12 09:00 - 14:00 B517 Etik och professionell kommunikation Praktisk examination Grupp 1. klockan 9-9.20 Grupp 2: klockan 9.30-9.50 Grupp 3. klockan 10-10.20 Grupp 4: klockan 10.30-10.50 Grupp 5: klockan 11-11.20 Grupp 6: klockan 12-12.20 Grupp 7: klockan 12.30-12.50 Grupp 8: klockan 13-13.20 Grupp 9: klockan 13.30-13.50 Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
2019-12-19 09:00 - 12:00 Etik och professionell kommunikation Hemtentamen Arell-Sundberg Marina

Course and curriculum search