Level/category

Extension studies

Teaching language

Swedish

Type of course

Optional

Cycle/level of course

First

Recommended year of study

3

Total number of ECTS

5 cr

Competency aims

Målsättningen med kursen är att ge en insikt i
framtidens detaljhandel ur ett strategiskt och
forsknings perspektiv.

Learning outcomes

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att
-förstå de centrala utvecklingstrenderna i
dagligvaruhandeln
-analysera utvecklingen från ett
helhetsperspektiv med fokus på möjligheter och
utmaningar för detaljisterna: förr, nu och
framöver
-utföra studier om framtida trender inom
detaljhandeln
-förstå datats roll för analys och som
möjligörare av nya/förbättrade tjänster

Course contents

 • Dagligvaruhandeln i Finland
 • Den fysiska butikens förändrade roll och
  framtid
  -Förändringar i konsumantbeteendet
  -Studier om framtida trender inom detaljhandeln
  -Hur kan data och analytik användas inom
  detaljhandeln för att förnya tjänster

Prerequisites and co-requisites

20sp i marknadsföring eller liknande

Previous course names

AB‑2‑021 (0) The Future of Retail
2015-2020 - a course part of the professional
marketing module "Digital Marketing"

Study activities

 • Project- and production work/artistic activities - 80 hours
 • Internet-based studies - 45 hours
 • Seminars - 10 hours

Workload

 • Total workload of the course: 135 hours
 • Of which autonomous studies: 135 hours
 • Of which scheduled studies: 0 hours

Mode of Delivery

Participation in tuition

Assessment methods

Essays, reports, productions and portfolio

Assessment requirements

To pass the course the student should pass the
following examinations:
Examination 1 ....
Examination 2.... etc.
(examinations include written examination tests,
demonstrations and presentations, reports and
produktions, essays, and also presence at
specified occasions)

The examinations contribute to the final grade
as
follows: ...

Teacher

Eriksson Niklas

Examiner

Eriksson Niklas

Group size

No limit

Assignments valid until

12 months after course has ended

The timetable of the course

Exakt kursupplägg meddelas vid kursstart.
Där också corona-situationen beaktas.

Assessment methods

Date will be announced later - Reports and productions

Course and curriculum search